Ordonanţa de urgenţă nr. 38/2016 a adus modificări şi completări la Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Ordonanţa este în vigoare de la 30 iunie, data publicării în Monitorul Oficial nr. 489/2016. 

Potrivit Expunerii de motive la ordonanţa de urgenţă, prevederile Legii nr. 249/2015 prezintă mari neajunsuri în ceea ce priveşte realizarea obiectivelor de reciclare şi valorificare. În contextul actual, blocajul pieţei a fost cauzat de incapacitatea organizaţiilor de transfer de responsabilitate (OTR) de a îndeplini ţintele de reciclare ale producătorilor de produse ambalate pentru anul 2015, în prezent unele având inclusiv conturile bancare blocate.

Astfel, companiile producătoare de produse ambalate care şi-au transferat responsabilităţile privind valorificarea deşeurilor de ambalaje asupra acestor organizaţii se găsesc în imposibilitatea de a-şi îndeplini ţintele de valorificare prin intermediul lor şi pentru anul în curs, fiind nevoite să opteze pentru acoperirea în regim individual a ţintelor de reciclare, opţiune care este imposibil de realizat conform prevederilor prezentei legi, fiecare zi de întârziere până la finele anului contribuind la mărirea decalajului faţă de obiectivele asumate. 

Răspunderi în sarcina producătorilor şi comercianţilor

Art. 13 din lege prevede că operatorii economici care comercializează produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să primească ambalaje reutilizabile la schimb sau să ramburseze, la solicitarea cumpărătorului, valoarea depozitului.

Prin modificările aduse de ordonanţă se prevede că producătorii şi comercianţii aplică sisteme-depozit de administrare a ambalajelor, potrivit procedurii de implementare, control şi monitorizare a sistemului-depozit, care urmează să fie aprobată prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanţai de urgenţă.

Pentru îndeplinirea obiectivelor de valorificare, incinerare sau reciclare a ambalajelor, operatorii economici sunt responsabili să asigure gestionarea ambalajelor devenite deşeuri pe teritoriul naţional, în condiţiile prevăzute de art. 16 din lege.

Aceste responsabilităţi ale operatorilor economici se pot realiza, ca una din opţiuni, prin transferarea responsabilităţilor, pe bază de contract, către un operator economic autorizat de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului. Cealaltă opţiune a căpătat o reglementare diferită, şi anume individual, prin colectarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje provenite din activitatea proprie sau preluate de la generatori sau deţinători de deşeuri, staţii de sortare, colectori autorizaţi, administrate prin intermediul operatorilor economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului pentru colectarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje.

Corelativ, a fost abrogată prevederea potrivit căreia autorităţile executive ale unităţilor administrativ-teritoriale aveau obligaţia să încheie contracte/parteneriate sau alte forme de colaborare, în condiţiile legii, cu toţi operatorii economici interesaţi pentru a asigura valorificarea deşeurilor de ambalaje colectate de la populaţie, astfel încât contribuţia acestora să fie direct proporţională cu cantitatea de ambalaje primare preluată de la operatorii economici. 

Când se poate anula licenţa de operare

Licenţa de operare acordată unui operator economic autorizat de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului. se anulează de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a făcut constatarea, în cazul în care persoanele împuternicite constată pentru al doilea an consecutiv că acesta nu a îndeplinit cel puţin obiectivele obiectivele minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare, globale şi pe tip de materiale de ambalare, aplicate la deşeurile de ambalaje rezultate de la ambalajele introduse pe piaţa naţională/preluate pe bază de contract cu asigurarea trasabilităţii acestora.

Obiectivele sunt prevăzute în anexa nr. 3 la OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, pe care o reproducem în caseta foto de mai jos.

obiective fondul de mediu

Ai nevoie de Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here