Guvernul a aprobat, la cererea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului,  modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsurile pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, în acord cu modificările intervenite în domeniu, prin intrarea în vigoare a Codului de proiectare seismică a construcţiilor, care înlocuieşte Normativul de proiectare antiseismică.

Prevederile ordonanţei se vor aplica construcţiilor de interes şi utilitate publică, cât şi clădirilor de locuit.

Ce măsuri sunt stipulate în noua ordonanţă de Guvern?

În actul normativ este precizat faptul că orice clădire (privată sau de utilitate publică) expertizată tehnic şi încadrată în clasa I de risc seismic va trebui să treacă prin măsuri de intervenţie.

Tot în prezentul act este stipulat că „proprietarii/ administratorii construcţiilor în cauză, răspund material, contravenţional şi civil, după caz, pentru nerealizarea măsurilor de intervenţie dispuse prin ordonanţă”. De asemenea, amenzile pentru încălcarea legii au fost majorate.

O altă modificare prezentă în lege o reprezintă notarea în partea a III-a a cărţii funciare a imobilelor a unor menţiuni referitoare la contractele care prevăd restituirea sumelor datorate şi, respectiv, cuantumul sumelor pe care proprietarii sunt obligaţi să le restituie către bugetul local pentru executarea lucrărilor de consolidare finanţare de la bugetul de stat.

De asemenea, proprietarii beneficiază de scutirea de taxă privind eliberarea autorizaţiei de construire pentru execuţia lucrărilor de consolidare a construcţiilor cu destinaţia de locuinţă din proprietate, precum şi de taxa privind timbrul arhitecturii.

 Ce se urmăreşte prin luarea acestor măsuri?

Prin introducerea noilor reglementări, se doreşte recuperarea întârzierilor înregistrate până acum în programul de consolidare pe care MDRT îl finanţează, iar autorităţile publice locale îl implementează.

În acelaşi timp, transparenţa în atribuirea contractelor de lucrări de către administraţiile locale, în cazul imobilelor de locuit, este un obiectiv principal.

Asociaţiile de proprietari vor participa, printr-un reprezentant desemnat, în comisia de licitaţie pentru atribuirea contractelor. Totodată, aceştia vor confirma însuşirea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a situaţiilor de lucrări executate şi vor participa la terminarea lucrărilor de intervenţie, precum şi la recepţia finală a acestora.

Există sancţiuni substanţiale, chiar de cinci ori mai mari decât cele din prezent, dacă nu vor fi respectate prevederile ordonanţei.

Sursa: http://www.mdrt.ro/

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here