Legestart vă pune la la dispoziţie o prezentare detaliată, cu trimiteri la actele normative incidente, a dispoziţiilor conţinute în Ordonanţa de urgenţă nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Ordonanţa a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1332 din 31 decembrie 2020, dispoziţiile fiind în vigoare de la data publicării, mai puţin unele reglementări pentru care facem precizările necesare la locul potrivit.

Salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Dispoziţiile aprobate reprezintă derogări de la prevederile din Legea-cadru nr. 153/2017.

– În anul 2021, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție/indemnizațiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2020 în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

– În anul 2021, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie, indemnizațiile lunare pentru funcțiile de demnitate publică și funcțiile asimilate acestora, prevăzute în anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, se mențin la nivelul aferent lunii decembrie 2020.

– În anul 2021, începând cu luna ianuarie, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2020, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

– Valoarea indemnizației de hrană se menține la nivelul din anul 2020.

– În anul 2021, începând cu luna ianuarie, instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională acordă cuantumul compensației bănești, respectiv al alocației valorice pentru drepturile de hrană actualizate la nivelul lunii ianuarie 2019, potrivit normelor în vigoare.

Indemnizaţia de vacanţă. Prevederile art. 26 alin. (4) – (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, în materie, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.

Indemnizaţia de merit

– În anul 2021, cuantumul lunar al indemnizației de merit se menține la nivelul din luna decembrie 2020, de 6.240 lei.

Educaţie: măsura acordării a 500 de euro pentru educația permanentă a fiecărui nou-născut

– Se amână până la 31 decembrie 2021.

Cupoanele sociale, pentru educaţia timpurie, ca parte componentă a învățării pe tot parcursul vieții nu se acordă până la data de 31 decembrie 2021.

Venitul minim de incluziune

Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune va intra în vigoare la data de 1 aprilie 2022, cu excepția art. 95, care intră în vigoare la data de 1 februarie 2022.

ATENŢIE – Art. 95 prevede: Pentru stabilirea drepturilor prevăzute de prezenta lege, cererile se pot depune cu 60 de zile înainte de intrarea în vigoare a acesteia, inclusiv în cazul beneficiarilor drepturilor de ajutor social stabilite în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, și a celor de alocație pentru susținerea familiei.Pentru disciplină legislativă, Art. IV din OUG nr. 226/2020 intră în vigoare la 1 februarie 2021.   

Codul administrativ

Până la 1 ianuarie 2022, prevederile art. 210 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă.

Salarizare în sănătate

Începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2022, personalul didactic medico-farmaceutic din universități care au în structură facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie acreditate care desfășoară activitate integrată beneficiază și de o indemnizație lunară egală cu 50% din salariul de bază al funcției de medic, medic stomatolog sau farmacist, corespunzător vechimii în muncă și gradului profesional deținut.

Pensii în sistemul public în anul 2021

Pensiile de serviciu pentru personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă nu se actualizează cu rata medie anuală a inflației.

Personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și personalul care funcționează în Institutul Național de Expertize Criminalistice: pensiile de serviciu stabilite în condițiile legii nu se actualizează cu rata medie anuală a inflației.

– În anul 2021 nu se actualizează cu rata medie anuală a inflației pensiile de serviciu funcționarilor publici parlamentari.

– Nu se actualizează cu rata medie a inflaţiei pensiile de serviciu şi pensiile de urmaş pentru membrii Corpului diplomatic și consular al României.

– Nu se actualizează cu rata medie a inflaţiei indemnizațiile pentru limită de vârstă pentru senatori şi deputaţi.

– Nu se indexează, cu rata medie a inflaţiei, pensiile militare de stat.

Vouchere de vacanţă

– Instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, acordă, anual, în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021, vouchere de vacanță în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat.

Reglementările privind voucherele de vacanţă – ca bilete de valoare care se acordă angajaților pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de efectuarea concediului de odihnă în regim de turism intern – din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.

– Până la data de 1 ianuarie 2022 prevederile legii nr. 165/2018 nu se aplică voucherelor de vacanță.

– La data de 1 ianuarie 2022 se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță.

– Termenul prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 se prorogă până la data de 1 ianuarie 2022.

– Voucherele de vacanță aferente anului 2021 se emit doar pe suport electronic.

– Perioada de valabilitate a voucherelor de vacanță, emise în perioada martie 2019 – decembrie 2019 și ianuarie 2020 – noiembrie 2020, indiferent de suport, se prelungește până la data de 31 decembrie 2021.

– Pentru personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională se decontează serviciile turistice prestate de orice structură de primire turistică aflată pe teritoriul României, în limita a 1.450 de lei pentru un salariat.

Circulaţia pe drumurile publice

În perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2021 un punct-amendă este 145 lei.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here