25 Februarie, 2018

Măsuri comunitare pentru încurajarea achiziţiilor publice electronice

Pe 29 iulie, Comisia europeană a anunţat o serie de măsuri menite să stimuleze dezvoltarea achiziţiilor publice pe cale electronică. Măsurile vizează lansarea apelului la candidaturi pentru participarea la un grup informal de experţi în e-procurement, precum şi un program de urmărire a achiziţiilor publice electronice, în vederea promovării celor mai bune practici. Comisia publică, de asemenea, răspunsurile la Cartea verde asupra dezvoltării pieţelor publice electronice din care rezultă susţinerea propunerii privind obligativitatea trecerii la e-procurement pe pieţele publice din Uniunea europeană.

Acţiunile lansate cuprind:

● Crearea unui grup informal de experţi asupra achiziţiilor publice electronice: grupul va reuni specialişti în conceperea şi aplicarea sistemelor de e-procurement, precum şi în ce priveşte strategiile în materie. Până în 2012, grupul va elabora un proiect de soluţii comune pentru lansarea electronică a ofertelor. Comisia invită experţii calificaţi să îşi depună candidatura până la 30 septembrie în vederea participării la acest grup de lucru.

● Lansarea activităţii de evaluare şi de analiză comparativă asupra achiziţiilor publice electronice: Comisia a publicat în Jurnalul oficial un apel de oferte referitor la realizarea unui studiu vizând stabilirea indicatorilor pertinenţi de urmărire a evoluţiei în achiziţiile electronice pe pieţele publice, în condiţiile în care în prezent se constată că lipsa de informaţii împiedică dezvoltarea acestei activităţi. Rezultatele studiului vor sprijini decidenţii, la nivelul UE şi pe cei din ţările membre, să urmărească evoluţia în e-procurement a pieţelor şi, pe cale de consecinţă, să susţină trecerea la procedurile electronice. Un al doilea obiectiv vizează elaborarea unui dosar cu cele mai bune practici în materie, la nivelul Uniunii europene. Concluziile vor fi utilizate pentru a promova convergenţa şi adoptarea de soluţii pertinente. Data limită pentru depunerea de oferte este 30 septembrie a.c.

● Pe de altă parte, Comisia a publicat un rezumat detaliat cu răspunsurile la Cartea Verde asupra dezvoltării pieţelor publice electronice în Uniunea Europeană. Analiza celor 77 de răspunsuri primite furnizează informaţii detaliate care vor ajuta la definirea căilor de urmat, în continuare, în domeniul achiziţiilor publice electronice. S-a constatat susţinerea largă acordată acţiunilor declanşate la nivelul Uniunii, inclusiv în materie legislativă, pentru a facilita utilizarea de soluţii standardizate pentru e-procurement pe pieţele publice.

Pentru documentare detaliată:

- grupul de experţi: mandat şi candidaturi:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/e-procurement/expert/index_en.htm

- studiul referitor la evaluarea şi analiza comparativă asupra achiziţiilor publice electronice:

http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/calls_en.htm

- rezumatul răspunsurilor la consultarea asupra Cărţii verzi: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/e-procurement/consultations/index_fr.htm

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu