Ordonanța de urgență nr. 48/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene a fost pubicat în Monitorul Oficial.

Astfel, granturile pentru investiții – măsura 3 de ajutor de stat pentru IMM/microîntreprinderi  afectate de pandemie – au fost  excluse din OUG nr. 130/2020 iar fondurile au fost realocate de la măsura 3 la măsura 2.

„Având în vedere epuizarea bugetului, doar 3.945 contracte de finanțare au putut fi semnate. În cadrul măsurii 3 au fost depuse 27.736 cereri. Din cauza inexistenței unor criterii clare de departajare, peste 80% din proiecte au primit punctajul maxim, 100 din 100, ceea ce depășește alocarea financiară aferentă acestei măsuri – 207.091.094 euro din Fondul European de Dezvoltare Regională, conform Programului operațional Competitivitate.

Caracterul extraordinar este dat de necesitatea unei acțiuni imediate pentru a permite realocarea sumelor de la măsura 3 la măsura 2 pentru satisfacerea tuturor cererilor de finanțare eligibile depuse în acest moment, precum și relansarea măsurii 3 cu sume provenite din REACT-EU” scrie în actul normativ.

Cererile de finanțare depuse pentru granturile pentru investiții până la data de 29 ianuarie 2021 vor fi modificate sau completate, după caz, și depuse pentru finanțare cu respectarea criteriilor de eligibilitate stabilite la nivelul Programului operațional Competitivitate 2014-2020.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here