Ordonanță de urgență pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare a fost publicată în Monitorul Oficial. 

Astfel, mandatele membrilor Colegiului director al Consiliului Naţional de Combatere a Discriminării, care urmează să expire pe 22 aprilie, inclusiv cele ale preşedintelui şi vicepreşedintelui CNCD, au fost prelungite de Guvern prin ordonanţă de urgenţă.

După articolul 24 din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 7 martie 2014, cu modificările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 241, cu următorul cuprins:

Art. 241. –

(1) Mandatul membrilor Colegiului director se exercită de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Parlamentului de numire a acestora.

(2) Mandatul membrului Colegiului director al Consiliului durează până la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Parlamentului de numire a noului membru, dar nu mai mult de 6 luni de la data împlinirii termenului prevăzut de art. 25 alin. (2).

(3) Mandatul președintelui și vicepreședintelui Consiliului durează până la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Colegiului director prin care au fost aleși noul președinte și noul vicepreședinte al Consiliului, dar nu mai mult de 6 luni de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 22 alin. (1).”

Guvernul arată că a emis OUG  ”în scopul asigurării unui cadru legal pentru continuarea activităţii CNCD de soluţionare a petiţiilor privind posibile fapte de discriminare, raportat la faptul că la 22 aprilie încetează 7 mandate din cele 9 existente la nivelul Colegiului director, inclusiv cel al preşedintelui şi vicepreşedintelui instituţiei”, subliniind că pentru soluţionarea unei petiţii sunt necesare minimum 5 voturi , ”fapt ce ar duce la un grad ridicat de afectare a interesului public prin imposibilitatea cetăţenilor de a beneficia de protecţia împotriva discriminării”.

Totodată, Executivul menţionează că din cauza coronavirusului, activitatea Parlamentului s-a modificat şi implicit a comisiilor, în sensul că acestea nu se pot reuni, audierea candidaţilor pentru Colegiul director presupunând întrunirea a 6 comisii de specialitate.

”Chiar dacă s-a dezvoltat o procedură de lucru online, în acest moment Parlamentul este în imposibilitatea de a finaliza la termen procedura de numire a membrilor Colegiului director”, se arată în actul normativ.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here