Ordinul nr. 6174/2022 privind aprobarea programei şcolare din categoria curriculum la decizia şcolii, nivel liceal, elaborată în cadrul proiectului sistemic Profesionalizarea carierei didactice – PROF – POCU/904/6/25/Operaţiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, al cărui beneficiar este Ministerul Educaţiei este în vigoare de la 16 noiembrie 2022. 

Ordinul aprobă programa şcolară pentru disciplina Managementul emoţiilor, din categoria curriculum la decizia şcolii pentru nivel liceal, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Programa şcolară se aplică în sistemul de învăţământ preuniversitar în anul şcolar 2023-2024, ca ofertă naţională de curriculum la decizia şcolii sau în cadrul temelor incluse în activitatea corespunzătoare disciplinelor de studiu din ariile curriculare Om şi societate, Consiliere şi orientare şi Limbă şi comunicare, opţional integrat la nivelul acestor arii începând cu anul şcolar 2022-2023.

Direcţia de formare continuă din cadrul Direcţiei generale management resurse umane şi reţea şcolară, Direcţia generală învăţământ preuniversitar, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here