Ordinul nr. 83/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de acordare a majorării prevăzute la art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 a fost publicat în Monitorul Oficial.

Astfel, în situaţia în care angajatorul nu aprobă cererea de acordare a zilelor libere, părintele are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcţie/solda de funcţie corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, corespunzător numărului de zile lucrătoare, cu condiţia că celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere.

Personalul din unităţile sanitare beneficiază de o singură majorare, indiferent de numărul copiilor înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie timpurie antepreşcolară.

Persoanele care se consideră eligibile pentru acordarea majorării salariale înaintează până cel târziu la data de 3 a lunii curente pentru luna anterioară, spre aprobare, conducerii unităţii sanitare în care sunt încadrate cererea de acordare a majorării salariale, însoţită de următoarele documente:

a)actul de identitate al solicitantului, în copie;

b)certificatul/certificatele de naştere al/ale copilului/copiilor sau documentele care atestă calitatea de părinte, în copie;

c)certificatul de încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani, în copie, după caz;

d)adeverinţa eliberată de medicul de familie/medicul specialist, pentru situaţiile prevăzute la art. 1  (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021, în copie, după caz;

e)declaraţia pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că, pentru aceeaşi perioadă, acesta nu a solicitat la locul de muncă zile

f)declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, care cuprinde şi angajamentul de a restitui sumele încasate cu titlu necuvenit;

g)cererea de acordare de zile libere în baza art. 7  (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021, care nu a fost aprobată de conducerea unităţii, după caz;

h)decizia conducerii unităţii/instituţiei de învăţământ prin care a fost stabilită limitarea sau suspendarea activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a copiilor în unitatea de învăţământ ca urmare a apariţiei cazurilor de îmbolnăvire în unitatea de învăţământ, în copie, după caz.

Pentru efectuarea plăţii majorării salariale, cererea aprobată, împreună cu toate documentele prevăzute, se transmite de către secretariatul unităţii sanitare către structura de specialitate care asigură plata, până la data de 6 a lunii curente.

 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here