Ordonanţa de urgenţă nr. 152/2022 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice este în vigoare de la 11 noiembrie 2022.

Personalul din instituţiile şi/sau autorităţile publice nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau fonduri externe rambursabile, precum şi personalul implicat în implementarea Mecanismului de redresare şi rezilienţă prevăzut la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de majorarea salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Această majorare se aplică proporţional cu timpul efectiv alocat activităţilor pentru fiecare proiect.

Astfel, actul normativ armonizează cadrul legal privind drepturile salariale de care beneficiază  personalul din instituţiile şi autoritățile publice nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau în baza legilor pentru ratificarea sau aprobarea acordurilor de împrumut adoptate de Parlamentul României, precum și pentru personalul implicat în implementarea PNRR.

Potrivit notei de fundamentare, actul normativ a fost emis în contextul în care un număr din ce în ce mai redus de personal trebuie să gestioneze atât programele operaționale aferente perioadei de programare 2021-2027, cât și PNRR.

Nu beneficiază de majorări salariale demnitarii, cu excepţia funcţiilor de preşedinte și vicepreşedinte al consiliului judeţean şi primar și viceprimar. Majorările salariale se  acordă cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget, pe fiecare ordonator principal de credite.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here