Chestiunea de drept cu care a fost sesizată ÎCCJ privește aplicarea dreptului de majorare a salariului de bază pentru funcționarii publici din serviciile publice deconcentrate ale instituțiilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Mediului, Ministerului Sănătății, Ministerului Educației și Ministerului Muncii. 

Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a luat în examinare sesizarea formulată de Curtea de Apel Iași – Secția contencios administrativ și fiscal, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la dezlegarea următoarei chestiuni de drept: “Cum se interpretează și se aplică dispozițiile Notei 2 a lit. c) din pct. II lit. A, cap. I din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017, modificată și completată, care prevăd că: «Funcționarii publici din serviciile publice deconcentrate ale instituțiilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Mediului, Ministerului Sănătății, Ministerului Educației Naționale și Ministerului Muncii și Justiției Sociale beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%», în corelare cu dispozițiile art. 38 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (4) și (6) din Legea- cadru nr. 153/2017, modificată și completată?“. 

Expunerea succintă a procesului

– Prin cererea de chemare în judecată, reclamanții au solicitat anularea deciziilor de salarizare emise de pârât cu stabilirea eronată a drepturilor salariale, obligarea pârâtului la emiterea unor noi decizii prin care să se dispună stabilirea cuantumului brut al salariului de bază care să conțină majorarea cu 15% prevăzută de Nota 2 a lit. c) din pct. II lit. A, cap. I din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017, începând cu data de 1 iulie 2017, calcularea și plata drepturilor salariale cuvenite în integralitatea lor, reprezentând diferența dintre drepturile salariale cuvenite începând cu data de 1 iulie 2017 și drepturile salariale efectiv achitate, actualizate cu indicele de inflație până la data plății efective.

– În motivare, reclamanții funcționari publici în cadrul A au arătat că au fost reîncadrați, începând cu data de 1 iulie 2017, pe funcțiile publice, cu menținerea drepturilor salariale la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, or, în conformitate cu prevederile Notei 2 a lit. c) din pct. II lit. A, cap. I din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017, beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%, iar aceasta trebuia acordată începând cu data de 1 iulie 2017.

– Totodată, s-a învederat că majorarea solicitată reprezintă o excepție de la regula stabilită de dispozițiile art. 38 alin. (2) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017, astfel că prima majorare pentru categoria lor profesională trebuie acordată începând cu data de 1 iulie 2017, cu atât mai mult cu cât, în cuprinsul legii, nu se prevede nicio altă dată clară, concretă de la care se aplică majorarea respectivă.

– Prin întâmpinare, pârâtul a arătat că reclamanții ar trebui să beneficieze de sporul de complexitate solicitat.

– Tribunalul Iași – Secția a II-a civilă, contencios administrativ și fiscal a respins acțiunea, ca neîntemeiată, reținând că prevederile art. 38 alin. (2) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 au caracter general, vizând toate categoriile și toți ordonatorii de credite din sectorul bugetar, iar normele care reglementează majorarea de 15% nu au caracter special față de dispozițiile legale anterior menționate, întrucât nu poate fi aplicat principiul specialia generalibus derogant între o normă care prevede aplicarea legii în timp și o normă de drept substanțial care prevede acordarea unor drepturi salariale.

– Împotriva acestei sentințe, reclamanţii au declarat recurs.

– Instanţa de recurs s-a adresat Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru ca, prin hotărârea prealabilă solicitată, să dezlege chestiunea de drept – pe care am prezentat-o la începutului acestui material –, de natură să permită soluţionarea litigiului. 

Hotărârea ÎCCJ

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a admis  sesizarea formulată de Curtea de Apel Iași – Secția contencios administrativ și fiscal şi a stabilit următoarele:

majorarea salariului de bază, de 15% pentru complexitatea muncii, nu se acordă pentru perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2017 și pentru anul 2018;
pentru perioada 2019-2022, această majorare se acordă în condițiile stabilite la art. 38 alin. (4)din Legea-cadru nr. 153/2017;
prin excepție, această majorare se acordă începând cu ianuarie 2018 sau cu data de la care salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, indemnizațiile de încadrare devin mai mari decât cele stabilite potrivit legii pentru anul 2022, ca urmare a majorărilor salariale reglementate. 

Decizia nr. 82/2018 a ÎCCJ, publicată în Monitorul Oficial nr. 130 din 19 februarie 2019 (extrase) 

Cadrul juridic

Normele de drept intern care au format obiectul sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție cu privire la pronunțarea unei hotărâri prealabile

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

Art. 38. – Aplicarea legii

(1) Prevederile prezentei legi se aplică etapizat, începând cu data de 1 iulie 2017.

(2) Începând cu data de 1 iulie 2017:

a) se mențin în plată la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, până la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție și indemnizațiilor de încadrare, precum și cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, indemnizația brută de încadrare, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții; […]

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creșteri salariale:

a) cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, precum și cuantumul brut al sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor, premiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 25% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără a depăși limita prevăzută la art. 25, în măsura în care personalul respectiv își desfășoară activitatea în aceleași condiții; […]

(4) În perioada 2019-2022 se va acorda anual o creștere a salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, fiecare creștere reprezentând 1/4 din diferența dintre salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 și cel/cea din luna decembrie 2018. Creșterea respectivă și data de aplicare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat cu respectarea prevederilor art. 6 lit. h).

[…]

(6) În situația în care, începând cu 1 ianuarie 2018, salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, indemnizațiile de încadrare sunt mai mari decât cele stabilite potrivit prezentei legi pentru anul 2022 sau devin ulterior mai mari, ca urmare a majorărilor salariale reglementate, se acordă cele stabilite pentru anul 2022. […]

Anexa VIII Familia ocupațională de funcții bugetare “Administrație”

Capitolul I

A. Salarizarea funcționarilor publici

[…]

II. Salarii pentru personalul din unitățile teritoriale

[…]

c) funcții publice de execuție

[…]

Nota:

2. Funcționarii publici din serviciile publice deconcentrate ale instituțiilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Mediului, Ministerului Sănătății, Ministerului Educației Naționale și Ministerului Muncii și Justiției Sociale beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%.

Ai nevoie de Legea nr. 153/2017? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here