Un proiect de act normativ de modificare a legislației rutiere, postat pe pagina MAI, prevede posibilitatea ca, în anumite situații, vârsta minimă la care se poate obține permis de conducere pentru unele categorii de autovehicule să se reducă, de la 21 de ani, la 18 ani.

Este vorba despre reducerea vârstei pentru șoferii profesioniști care pot conduce legal, în anumite situații, microbuze, autobuze sau autocamioane.

La articolul 20, după alineatul (4), se introduc patru noi alineate, alin. (5)-(8), cu următorul cuprins:

,,(5) Prin excepție de la vârsta minimă prevăzută la alineatul (4) litera d), vârsta minimă pentru eliberarea unui permis de conducere pentru categoriile C și CE este de 18 ani,cu condiția ca solicitantul să dețină un certificat de competență profesională pentru atestarea unei calificări inițiale, acordat pe baza participării la un curs și a promovării unui test.

(6) Prin excepție de la vârsta minimă prevăzută la alineatul (4) litera e), vârsta minimă pentru eliberarea unui permis de conducere pentrucategoriile D și DE este de 21 de ani, cu condiția ca solicitantul să dețină un certificat de competență profesională pentru atestarea unei calificări inițiale, acordat pe baza participării la un curs și a promovării unui test.

(7) Prin excepțiede la vârsta minimă prevăzută la alineatul (4) litera e), vârsta minimă pentru eliberarea unui permis de conducere pentrucategoriile D și DE este de 23 de ani,cu condiția ca solicitantul să dețină un certificat de competență profesională pentru atestarea unei calificări inițiale accelerate, acordat pe baza participării la un curs și a promovării unui test.

Conform MAI, proiectul mai prevede o serie de schimbări legislative:

– se propune reglementarea obligației de emitere a normelor privind obținerea certificatului de competență profesională pentru atestarea unei calificări inițiale în termen de 60 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României

–  se actualizează normele legale referitoare la înregistrarea la nivelul MApN, MAI, SRI și SPP a vehiculelor din dotarea acestor instituții, prin oferirea posibilității ca omologarea să fie opțională în cazul vehiculelor care se înregistrează la aceste instituţii și care îndeplinesc condițiile prevăzute la art.2 alin. (2) lit. d) și alin.(3) lit. b) din Regulamentul (UE) 2018/858.

– se actualizează prevederile privind autorizarea pentru probe, prin introducerea unor noi categorii de beneficiari, extinderea valabilității teritoriale pentru anumite situații de emitere a autorizației pentru probe, precum și a prevederilor privind sancționarea încălcării acestora.

Proiectul de lege va fi aprobat mai întâi de Guvern, apoi trimis pentru vot în Parlament.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here