Camera Deputaților a adoptat, ca for decizional, un proiect de lege care modifică Legea nr. 50/1999 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, proiect care prevede simplificarea obținerii autorizației de construire, prin reducerea numărului de avize necesare.

Senatul, prima camera sesizată, a respins acest proiect, dar deputații au votat, pe 15 octombrie, cu 233 de voturi “pentru” și un singur vot “împotrivă”.

Proiectul adoptat prevede eliminarea a 3 avize în parcursul obținerii documentației necesare pentru construirea, reabilitarea, extinderea și consolidarea de locuințe unifamiliale, construirea de anexe gospodărești și construirea de împrejmuiri:

– avizul Agenției de Protecție a Mediului,

– avizul Direcției de Sănătate Publică,

– avizul Comisiei de Circulație pentru locuințele unifamiliale.

Actele normative în vigoare stipulau că pentru a obține o autorizație de construire este nevoie de 27 de avize. Prin măsurile adoptate, inițiatorii actului normative susțin că “se reduce timpul de așteptare la jumătate pentru eliberarea autorizațiilor de construire și a certificatului de urbanism, prin instituirea Comisiei de Acord Unic. Cetățeanul vine o singură dată și se întâlnește cu funcționarul la momentul depunerii dosarului„, conform expunerii de motive a proiectului.

La articolul 5, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:

(4) Avizele/acordurile solicitate prin certificatul de urbanism trebuie să se refere strict la tipul de lucrări necesare realizării construcțiilor, fiind interzisă solicitarea de avize/acorduri care nu au temei tehnic şi legal în raport cu obiectul acesteia.

Mai mult, la finalizarea lucrărilor de construire, cetățenii erau puși în situația în care pentru a se racorda la utilitățile publice, ar fi trebuit să o ia de capăt cu obținerea acelorași documente/avize pe care le avea  deja la solicitarea autorizației de construire.

La articolul 6 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării executării lucrărilor de construire precum și de branșare/racordare la utilități publice. Avizele obținute de solicitant sunt valabile atât pentru autorizarea executării lucrărilor de construcție, cât și pentru autorizarea lucrărilor de racorduri și branșament la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefon, televiziune prin cablu și altele asemenea, fără a se solicita eliberarea altora.

De asemenea, proiectul adoptat prevede ca pentru amenajările interioare care presupun dărâmarea unui perete, recompartimentare sau reamenajare spațiu, să nu mai fie necesară obținerea unui alt aviz. Se simplifică procedura și în cazul închiderii balcoanelor de la blocurile de locuințe. 

Art. 7 – (20⁵) Pentru lucrări de modificare a compartimentărilor interioare se va emite autorizaţie de construire/desfiinţare în baza unei documentaţii de autorizare a lucrărilor cu conţinut simplificat, având următorul cuprins: memoriu de arhitectură, releveu, propunerea de compartimentare/desfiinţare şi avizul proiectantului iniţial sau, după caz, expertiză tehnică pentru unitatea locativă / spaţiul aflat în proprietatea solicitantului indiferent de funcţiune, care urmează să fie supus compartimentării interioare.

(20⁶) Pentru lucrări de închidere a balcoanelor/logiilor existente, se va emite autorizaţie de construire în baza unei documentaţii de autorizare cu conţinut simplificat având următorul cuprins: memoriu de arhitectură, releveu, faţadă, propunerea de închidere a balcoanelor/logiilor şi avizul proiectantului iniţial sau, după caz, expertiză tehnică pentru unitatea locativă / spaţiul aflat în proprietatea solicitantului indiferent de funcţiune.

Proiectul de lege urmează să fie trimis președintelui României spre promulgare.

Ai nevoie de Legea nr. 50/1999? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here