Începând din această lună, pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial se va percepe un tarif unic de 122 lei/pagină de manuscris, fără a se mai ţine cont tipul documentului, respectiv de părţile M.Of. (I-VII). Noua valoare este considerabil mai mare decât cele aplicabile diferenţiat până la sfârşitul lunii martie.

În lista tarifelor aplicabile de la 1 aprilie 2017, stabilite prin HG nr. 156/2017, nu mai este inclusă taxa pentru publicarea în Monitorul Oficial a anunţurilor privind pierderea actelor sau schimbarea numelui, însă oricum această taxă fusese exclusă de la 1 februarie 2017.

Astfel, în ciuda eliminării tarifelor pentru actele pierdute, diferenţele de preţ pentru celelalte acte sunt considerabile.

De exemplu, dacă înainte se plătea 73 lei/pagină de manuscris pentru publicarea în Monitorul Oficial, Partea a III-a, a actelor instanţelor judecătoreşti, de sâmbătă se aplică tariful unic în valoare de 122 lei/pagină de manuscris. Acelaşi tarif va fi achitat şi în cazul publicării în Partea a IV-a a actelor prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, pentru care înainte se plătea 31,5 lei sau 104 lei/pagină de manuscris.

Tarifele conţin TVA iar o pagina de manuscris este formată din 2.000 de semne, inclusiv spaţiile.

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 156/2017 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII, actele înaintate trebuie să aibă un conţinut lizibil tehnoredactat la un rând şi jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ştersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînţeles textul acestora.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here