Ministerul Afacerilor Interne a publicat proiectul ordinului ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de acordare a majorării prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Majorarea este de 75% din salariul de bază.

Art.1 – (1) În situațiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanța de urgență, în care a intervenit limitarea sau suspendarea activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, personalul îndreptățit din cadrul Ministerului Afacerilor Interne are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcţie/solda de funcţie corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada respectivă.

Personalul poate beneficia de o singură majorare, indiferent de numărul de copii înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau de educație timpurie antepreșcolară.

Majorarea nu se acordă în următoarele cazuri:

a) în cazul în care celălalt părinte beneficiază de zile libere în condițiile ordonanței de urgență și/sau desfășoară activități prin telemuncă sau munca la domiciliu,

b) în cazul în care unul dintre părinți se află în una dintre situațiile menționate la art. 1 alin. (6) din ordonanța de urgență,

c) în cazul vacanțelor acordate pe timpul anului școlar, potrivit legii,

d) în perioada în care persoana îndreptățită a desfășurat muncă la domiciliu.

Proiectul cuprinde, de asemenea, condițiile de depunere a documentelor justificative și formularele necesare a fi completate.

Proiectul poate fi consultat AICI. 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here