Comerțul electronic a cunoscut o creștere importantă an de an, iar aceasta se prefigurează a continua. Este și momentul oportun pentru a ne adresa o întrebare la care poate nu am primit răspuns până acum. Pot magazinele să ne ceara CNP-ul pentru a emite o factură?

 

Comerțul online reprezintă un segment distinct în legislația care stabilește modul în care se desfășoară întreagă activitate ce ține de acesta. Este așadar necesară o atenție sporită.

Întocmirea documentelor fiscale, operațiunea principală în bună funcționare a afacerii, se face în urmă furnizării informațiilor oferite de cumpărător societății vânzătoare, motiv pentru care legalitatea solicitării datelor cu caracter personal ale cumpărătorului, în special a codului numeric personal, a constituit, în practică, punctul de plecare al diverselor interpretări ale legii.

Conform art. 319 alin. (20) lit. f) din Codul Fiscal, factură fiscală trebuie să cuprindă în mod obligatoriu, în vederea identificării beneficiarului, următoarele informații: „f) denumirea/numele și adresă beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum și codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscală al beneficiarului, dacă acesta este o persoană impozabila ori o persoană juridică neimpozabila”.

Analizând dispoziția legală anterior menționată rezultă că elementul de identificare al beneficiarului constând în codul de identificare fiscală este necesar doar în cazul persoanelor impozabile ori a persoanelor juridice neimpozabile. Noțiunea de persoană impozabila nu vizează persoană fizică stricto sensu, ci se referă la persoană ce desfășoară activități economice și este înregistrată la organul fiscal. Astfel că deși codul de identificare fiscală este, în cazul persoanelor fizice, codul numeric personal, acesta nu este cerut obligatoriu de lege în vederea facturării acestora atunci când dețin calitatea de beneficiar în cadrul unui raport juridic, arată Georgiana Trifan într-un editorial pentru wall-street.ro.

Cu toate acestea, colectarea CNP-ului și prelucrarea acestuia în scopul facturării va fi posibilă sub condiția obținerii consimțământului expres și neechivoc prevăzut de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date. Art. 8 alin. (1) din actul normativ menționat prevede: „(1)Prelucrarea codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal având o funcție de identificare de aplicabilitate generală poate fi efectuată numai dacă: a)persoană vizată și-a dat în mod expres consimțământul sau b) prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispoziție legala”.

Raportat la aceste prevederi legale, rezultă că din moment ce legislația fiscală nu impune expres înserarea CNP-ului pe facturile fiscale în vederea identificării beneficiarului persoană fizică, operațiunea de emitere a facturilor fiscale ce îl conțin va fi condiționată de consimțământul expres și neechivoc al clientului privind furnizarea în acest scop a datei cu caracter personal. Înserarea CNP-ului pe factură fiscală fără a avea consimțământul expres și neechivoc al persoanei în cauza va constitui, potrivit legii, contravenție și ar putea atrage aplicarea unei amenzi de către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Ai nevoie de Codul Fiscal? Îl poți obține în varianta actualizată în format .PDF sau MOBI apăsând AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here