“În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectul Legii privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice”, se arată într-un comunicat de presă prezent pe site-ul M.A.I.

În proiectul de act normativ se precizează că „prezenta lege stabileşte cadrul legal privind organizarea mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, manifestaţiilor, procesiunilor şi a oricăror alte întruniri desfăşurate în spaţiul public”.

Conform proiectului legii, adunările publice trebuie să se desfăşoare în mod paşnic şi civilizat, fiind interzisă deţinerea de arme, substanţe periculoase sau alte materiale care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau sănătatea persoanei ori pot produce pagube materiale patrimoniului public ori privat.

Ora până la care se pot desfăşura adunările publice este 23:00, făcând excepţie manifestările cultural – artistice, religioase şi competiţiile sportive, planificate şi declarate a se desfăşura până la o altă oră.

Potrivit documentului supus dezbaterii publice, adunările publice se organizează şi se desfăşoară numai după obţinerea unei aprobări, în condiţiile prezentei legi, exceptând adunările publice organizate în scopuri religioase, promoţionale, al celor ocazionate de vizite oficiale, precum şi al celor care se desfăşoară în incinta sediilor ori imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat.

Tot în viitoarea lege se stipulează că, pentru obţinerea aprobării, organizatorul trebuie să depună o declaraţie prealabilă la primăria pe a cărei rază de competenţă urmează să fie organizată adunarea publică, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării acesteia.
Proiectul de lege mai conţine informaţii referitoare la asigurarea ordinii la adunările publice, obligaţiile privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, precum şi declararea adunărilor publice.

Textul acestui document este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei: www.mai.gov.ro, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.
Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, până la data de 19.09.2011.

Sursa: http://www.mai.gov.ro/

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here