O recentă completare la Normele privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe stabileşte obligaţiile proprietarilor apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie, precum şi precizări privind lucrările similare pentru clădiri de locuit individuale.

Completarea la Normele metodologice aprobate prin Ordinul comun nr. 163/540/23/2009 a fost făcută prin Ordinul comun nr. 2596/2867/299/2012, publicat în Monitorul oficial nr.9 din 5 ianuarie 2012.

Potrivit precizărilor Codului fiscal referitoare la facilităţile la plata taxelor şi impozitelor locale, art.268 alin.(8) prevede că un consiliu local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri sau o reducere a acestuia pe o perioadă de minimum 7 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.158/2011.

Cu trimitere la această prevedere din Codul fiscal, completările la Norme precizează documentele pe care proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie trebuie să le depună la autoritatea fiscală competentă pe raza căreia se află clădirea, în vederea acordării scutirii de la plata impozitului pe clădiri sau reducerii acestuia.

Se depun, în copie, următoarele documente:

– autorizaţia pentru executarea lucrărilor de intervenţie, emisă în condiţiile legii;

– certificatul de performanţă energetică sau, după caz, raportul de audit energetic în care sunt precizate măsurile de intervenţie pentru reabilitarea termică;

– procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic.

În cazul clădirilor individuale de locuit, nu se prevede depunerea autorizaţiei de construire;   în cazul acestor locuinţe, sunt aplicabile prevederile din Legea nr.50/1991, republicată, privind autorizarea lucrărilor de construcţii, potrivit cărora se pot executa fără autorizaţie de construire următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor: lucrări de reabilitare energetică a anvelopei şi/sau a acoperişului – dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/şarpantă – la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, respectiv situate în afara zonelor de protecţie a monumentelor şi/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii.

4 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here