Guvernul a prevăzut prelungirea termenului până la care angajatorii sunt obligaţi să normalizeze locurile de muncă în condiţii deosebite. Mai jos găsiţi şi efectele legate de stagiul de cotizare în condiţii deosebite de muncă.

Ordonanţa de urgenţă nr. 65/2015 (publicată în Monitorul oficial nr. 986/2015), dată pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, introduce dispoziţii noi în reglementarea de bază, potrivit cărora:

  • locurile de muncă pot fi menţinute în condiţii deosebite, prin reînnoirea avizelor de încadrare pe baza metodologiei stabilite prin hotărâre a Guvernului, pentru o perioadă de maximum 3 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2016, termen până la care angajatorii au obligaţia de a normaliza condiţiile de muncă;
  • perioada cuprinsă între data de 31 decembrie 2015 şi data reînnoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează, după caz, diferenţa dintre cota de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii deosebite de muncă şi cea declarată de către aceştia.

Cadru legal

Legea nr. 263/2010 prevede că sunt încadrate în condiţii deosebite locurile de muncă stabilite în baza criteriilor şi metodologiei prevăzute de legislaţia în vigoare la data încadrării acestora.

În sensul legii, locurile de muncă în condiţii speciale sunt cele din:

  • unităţile miniere, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă;
  • activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii;
  • activităţile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, prevăzute de actele normative cu regim clasificat emise până la data intrării în vigoare a legii;
  • aviaţia civilă, pentru personalul navigant prevăzut în anexa nr. 1 a legii;
  • activităţile şi unităţile prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 din lege;
  • activitatea artistică desfăşurată în profesiile prevăzute în anexa nr. 4 a legii.

Periodic, din 5 în 5 ani, locurile de muncă în condiţii speciale de muncă prevăzute la alin. (1) lit. e) sunt supuse procedurii de reevaluare a încadrării în condiţii speciale, stabilită prin hotărâre a Guvernului. Procedura de reevaluare se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.

Metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 246/2007, astfel cum a fost modificată prin H.G. nr. 1.173/2014.

Expunerea de motive

Motivarea măsurilor are în vedere obligaţia angajatorilor care deţin avize de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, de a elabora planul de prevenire şi protecţie corespunzător locurilor de muncă încadrate în condiţii deosebite, revizuit, care să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor, cuprinzând măsuri şi acţiuni eşalonate şi distribuite trimestrial, pe perioada 1 ianuarie-1 decembrie 2015, astfel încât, până cel târziu la data de 31 decembrie 2015, locurile de muncă să se încadreze în condiţii normale,

Controalele efectuate la nivelul Inspecţiei Muncii au constatat că, în prezent, angajatorii sunt în curs de realizare a programelor de normalizare a condiţiilor de muncă,

Luând în considerare termenul de 31 decembrie 2015, prevăzut de legislaţia în vigoare, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 1.173/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, Executivul a apreciat că, în contextul economic actual, măsurile propuse în planul de prevenire şi protecţie nu se pot realiza integral,

La emiterea ordonanţei de urgenţă s-a mai avut în vedere şi faptul că, din analiza solicitării de reînnoire a avizelor de încadrare în condiţii deosebite în funcţie de clasificarea activităţilor din economia naţională, rezultă că pe primele locuri se situează sistemul de sănătate şi asigurări sociale, activitatea de extracţie a cărbunelui superior şi inferior urmată de producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, iar pentru aceste locuri de muncă, din lipsa fondurilor angajatorilor necesare pentru a asigura măsurile de prevenire şi protecţie, există posibilitatea ca inspectorii de muncă, în urma controalelor, să dispună sistarea activităţii, cu implicaţii atât pe piaţa forţei de muncă, cât şi în bugetul asigurărilor de şomaj.

Ai nevoie de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here