MMFPS propune o hotărâre de Guvern pentru modificarea H.G. nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, cu modificările şi completările ulterioare.

Lansat spre consultare publică, pe site-ul ministerului, proiectul de act normativ face trimitere la H.G. nr.1349/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, potrivit căreia angajatorii care deţin avize de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite au obligaţia de a elabora ,,planul de prevenire şi protecţie revizuit, care să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor, cuprinzând măsuri şi acţiuni, eşalonate pe întreaga perioadă, astfel încât, până cel târziu la data de 31 decembrie 2011, locurile de muncă să se încadreze în condiţii normale”.

După intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr.1349/2010, inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă au efectuat controale la unităţile care au locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite.

Având în vedere termenul scurt rămas până la 31.12.2011, iniţiatorii proiectului de act normativ pornesc de la premisa că, în contextul economic actual, măsurile propuse în planul de prevenire şi protecţie nu se pot realiza integral. Realizarea măsurilor propuse presupune, în majoritatea cazurilor, achiziţionarea de echipamente de muncă conforme cu cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate în muncă sau schimbarea proceselor de producţie, care necesită investiţii ce nu au putut fi acoperite integral în această perioadă de criză economică profundă.

În aceste condiţii, este propusă promovarea proiectului de hotărâre de Guvern prin care se prevede prelungirea termenului de 31 decembrie 2011 până la care angajatorii urmau să asigure normalizarea condiţiilor de muncă pe acele posturi în care salariaţii îşi desfăşurau activitatea în condiţii deosebite.

Astfel, posibilitatea păstrării locurilor de muncă în condiţii deosebite urmează să se aplice până la data de 31 decembrie 2012, dar numai acelor angajatori care deţin, la data de 31 decembrie 2011, avizul de reînnoire şi care nu au putut realiza până la această dată măsurile necesare în vederea normalizării condiţiilor de muncă.

În situaţia în care termenul de reînnoire a avizelor prevăzut în momentul de faţă în H.G. nr.246/2007, cu modificările şi completările ulterioare, nu se prorogă, există posibilitatea ca unităţile care au locuri de muncă în condiţii deosebite, dar care nu şi-au realizat măsurile prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, să fie sancţionate contravenţional de către inspectorii de muncă şi să se dispună întreruperea sau suspendarea imediată a proceselor de muncă atunci când se constată o stare de pericol grav şi iminent de accidentare sau de îmbolnăvire profesională pentru lucrătorii care îşi desfăşoară activitatea în acele locuri.

MMFPS mai precizează că perioada cuprinsă între 31 decembrie 2011 şi data reînnoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează, după caz, diferenţa dintre cota de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii deosebite de muncă şi cea declarată de către aceştia.

În situaţia în care ar înceta aplicarea prevederilor HG nr.246/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul în curs există posibilitatea ca societăţile care nu şi-au normalizat condiţiile de muncă să fie sancţionate contravenţional şi să se dispună întreruperea sau suspendarea imediată a proceselor de muncă atunci când se constată o stare de pericol grav şi iminent de accidentare sau de îmbolnăvire profesională pentru lucrătorii care îşi desfăşoară activitatea în acele locuri. Acest lucru ar putea duce, începând cu data de 1 ianuarie 2012, la pierderea locurilor de muncă, situaţie care ar putea genera creşterea ratei şomajului în condiţiile unui climat economic marcat de efectele crizei.

O statitistică ilustrativă prezentată de minister arată că, la 1 ianuarie 2011 un număr de 263 de unităţi deţineau aviz de încadrare în condiţii deosebite pentru 1798 locuri de muncă. Or, potrivit aceleiaşi surse, dintr-un total de 172.001 de salariaţi, 48.469 sunt încadraţi în condiţii deosebite.

Conform datelor centralizate la nivel naţional, până la 1 noiembrie a.c., s-au realizat un număr de 4678 de măsuri propuse dintr-un număr total de 6728 propuse la obţinerea avizului de încadrare, la începutul anului 2011.

Ca impact macro-economic, prin suspendarea activităţii unor locuri de muncă din cadrul unor unităţi, personalul respectiv ar fi disponibilizat ceea ce ar duce la creşterea ratei şomajului, în condiţiile unui climat economic nefavorabil atât pe plan intern, cât şi pe plan european şi mondial.

*

Prin controalele efectuate au efectuat controale la unităţile care au locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite, inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă verifică cu prioritate următoarelor aspecte:

– respectarea scadenţei măsurilor de normalizare a condiţiilor de muncă propuse cu ocazia obţinerii prelungirii avizului de încadrare în condiţii deosebite;

– stadiul de realizare a măsurilor propuse prin planul de prevenire şi protecţie;

– verificarea dotării cu echipament individual de protecţie conform factorului de risc existent la locul de muncă, utilizarea acestuia, precum şi echipamentelor de protecţie colectivă ;

– verificarea respectării limitelor admisibile pentru noxele profesionale în mediul de muncă în vederea stabilirii eficienţei realizării măsurilor de normalizare a condiţiilor de muncă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here