Reglementarea dată prin Hotărârea de Guvern nr. 246/2007 a fost din nou modificată prin H.G. nr. 1173/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 962/2014 şi care a intrat în vigoare la 1 ianuarie.

Începând cu data de 1 ianuarie 2015, avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite acordate, valabile până la data de 31 decembrie 2014 inclusiv, pot fi reînnoite potrivit metodologiei stabilite de H.G. nr. 246/2007, cu modificările în vigoare de la 1 ianuarie 2015.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de H.G. nr. 1173/2014 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5.

avize
Sursa foto: Lege5.ro 

Prevederile actului normativ se aplică numai angajatorilor care deţin la data de 31 decembrie 2014 avizul de reînnoire şi care nu au realizat până la această dată măsurile necesare în vederea normalizării condiţiilor de muncă pentru locurile de muncă încadrate în condiţii deosebite, iar perioada de valabilitate a avizelor reînnoite potrivit prezentei hotărâri nu poate depăşi data de 31 decembrie 2015.

Documentarea solicitării. Din modificările aduse la hotărâre, reţinem pe cele privind documentele necesare pentru reînnoirea, de către Inspecţia Muncii, a avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, şi anume:

  • planul de prevenire şi protecţie corespunzător locurilor de muncă încadrate în condiţii deosebite, revizuit, care să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor, cuprinzând măsuri şi acţiuni, eşalonate şi distribuite trimestrial, pe perioada 1 ianuarie-1 decembrie 2015, astfel încât, până cel târziu la data de 31 decembrie 2015, locurile de muncă să se încadreze în condiţii normale;
  • dovada depunerii la casele teritoriale de pensii a documentului prin care s-a obţinut reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite şi a listei cuprinzând categoriile profesionale care lucrează în aceste locuri de muncă până la data de 31 decembrie 2014.

Planul de prevenire şi protecţie conţine măsurile aferente anului 2014, asumate pentru normalizarea condiţiilor de muncă şi rămase restante, şi, după caz, măsurile de protecţie colectivă şi cele care rezultă din recomandările date prin raportul medicului de medicina muncii privind starea de sănătate a lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea la locurile de muncă încadrate în condiţii deosebite, din care să reiasă efectele noxelor identificate la aceste locuri de muncă asupra stării de sănătate a lucrătorilor, însoţit de recomandări privind promovarea sănătăţii în concordanţă cu particularităţile expunerii la factori de risc.

Documentele de control întocmite de către inspectoratul teritorial de muncă – şi care însoţesc solicitarea de reînnoire a avizului de încadrare în condiţii deosebite – fac referire la stadiul de realizare a măsurilor propuse şi asumate pentru anul 2014.

Raportări periodice.  În perioadele 15-30 iulie şi 1-15 decembrie 2015, angajatorii vor depune la inspectoratul teritorial de muncă o raportare privind modul în care au realizat măsurile prevăzute în vederea normalizării condiţiilor de muncă.

Stagiu de cotizare. Perioada cuprinsă între 31 decembrie 2014 şi data reînnoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează, după caz, diferenţa dintre cota de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii deosebite de muncă şi cea declarată de către aceştia.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here