Zeci de senatori și deputați au inițiat un proiect legislativ de completare a Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, în urma evenimentelor petrecute în ultima vreme, când mai multe imobile au luat foc sau au fost distruse din cauza lucrărilor nefinalizate de construcție.

Inițiatorii susțin, în expunerea de motive a proiectului legislativ, că cererea tot mai mare de locuințe noi face ca unii dezvoltatori să pună în pericol siguranța și viața locatarilor, prin construcții care nu respectă normele imobiliare cu destinația de spații de locuit: “În ultima perioadă au avut loc mai multe incendii la imobile care nu aveau procesele verbale de  recepție la finalizarea lucrărilor, nu aveau branșamente adecvate și definitive, autorizate. Legea actuală este lacunară în stabilirea responsabilităților și sancționarea faptelor, iar completările trebuie să vină strict din punctul de vedere al construcției de o calitate corespunzătoare, cu prevederi clare privind accesul în condiții de siguranță la utilități”, se mai argumentează în proiectul inițiat la Senat.

Atunci când sunt date în folosință locuințele, când sunt încheiate contractele de vânzare-cumpărare cu dezvoltatorul, branșamentele trebuie să fie definitive la rețelele de utilități – apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale, energie termică, după caz.

La art 22, după lit. h) se introduce lit. i) cu următorul cuprins:

i)  Să nu permită locuirea înainte de semnarea procesului verbal de recepție a construcțiilor la terminarea lucrărilor.

Proiectul legislativ prevede și sancțiuni pentru nerespectarea noilor condiții.

Art. 36 – După alin. III se introduce alin. IV cu următorul cuprins:

Constituie  contravenție la prevederile prezentei legi fapta de a permite locuirea înainte de recepția lucrărilor, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii, să constituie infracțiune și se sancționează cu confiscarea sumelor provenite din această faptă care provin din promisiuni de vânzare-cumpărare, contracte de vânzare-cumpărare, închiriere, sau orice altă formă de a încasa un drept de folosință.

Proiectul va fi dezbătut mai întâi la Senat, apoi în Camera Deputaților, pentru votul final.

Ai nevoie de Legea nr. 10/1995? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here