Miercuri, 1 februarie 2017, va intra în vigoare mult-dezbătuta Lege a celor 102 taxe (Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative), prin care se elimină peste 100 de obligaţii financiare nefiscale, dintre care cele mai cunoscute sunt timbrul de mediu, taxa radio-TV, taxa pentru obţinerea cazierului fiscal sau cea pentru înregistrarea PFA. Dar haideţi să vedem punctual ce taxe sunt incluse în această listă şi valorile acestora.

ATENŢIE! Potrivit unei informări emise ieri de Ministerul Afacerilor Interne, taxa pentru paşapoarte nu dispare, ci valoarea acesteia este redusă prin eliminarea din cost a taxei pentru serviciul public prestat (22 lei) și a tarifului suplimentar pentru eliberarea pașaportului simplu temporar, 100 lei. Astfel, noile taxe pe care vom achita pentru eliberarea pașapoartelor, în cazul cererilor depuse în țară, vor fi următoarele:

  • pașaportul simplu electronic (cu valabilitate 5 ani, eliberat persoanelor peste 12 ani) – 258 lei;
  • pașaportul simplu electronic (cu valabilitate 3 ani, eliberat persoanelor sub 12 ani) – 234 lei;
  • pașaportul simplu temporar (cu valabilitate 1 an) – 96 lei.

Taxe pentru anunţuri în Monitorul Oficial (pierderea unor acte, schimbări de nume)

1. Cerere de schimbare a numelui – 21 lei

2. Diplomă de bacalaureat -21 lei

3. Diplomă de licenţă – 21 lei

4. Certificate de calificare – 21 lei

5. Atestate profesionale – 21 lei

6. Certificate de competenţe profesionale – 21 lei

7. Certificate de calificare – 21 lei

8. Carte de identitate autoturism – 21 lei

9. Permis armă – 21 lei

10. Permis vânătoare (provizoriu) – 21 lei

11. Permis vânătoare (permanent) – 21 lei

12. Livret militar – 21 lei

13. Carnet de muncă – 21 lei

14. Certificat de revoluţionar – 21 lei

15. Titlu de proprietate- 21 lei

16. Brevete şi însemne – 21 lei

17. Sigilii identificare – 21 lei

18. Ordinul consultanţilor fiscali – 21 lei

19. Ordinul asistenţilor medicali – 21 lei

20. Ordinul tehnicienilor dentari – 21 lei

21. Marca de sănătate a animalelor – 21 lei

22. Degradarea, distrugerea sau pierderea certificatului de atestare ori a parafei pe documentaţiile tehnico-economice pe care le elaborează în domeniul proiectării pe drumuri forestiere- 21 lei

taxefeb_2

Taxe pentru obţinerea cetăţeniei române

23. Taxă înregistrare cerere – 3 lei

24. Taxă timbru judiciar – 1,5 lei

Taxe pentru anumite servicii publice

25. Taxa de serviciu public prestat pentru eliberarea unui paşaport electronic, a unui paşaport simplu temporar sau a altui document de trecere a frontierei, procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar, la cererea unor persoane fizice sau juridice străine, eliberarea de adeverinţe, precum şi alte servicii prestate de autorităţi (Dir Gen Paşapoarte MAI + Dep Consular MAE + Insp Gen Imigrari + DEPABD) – 22 lei

26. Acordarea cetăţeniei române (ANC) – 191 lei

27. Acordarea/Redobândirea cetăţeniei române (ANC) – 191 lei

28. Supralegalizarea sigiliilor şi a semnăturilor de pe un act oficial (Dep Consular MAE) – 25 lei

29. Supralegalizarea sigiliilor şi a semnăturilor de pe un certificat de origine a mărfurilor, de pe o factură comercială sau de pe orice alt document cerut la exportul ori importul mărfurilor (Dep Consular MAE) – 47 lei

30. Identificarea unei persoane pe teritoriul României (Insp Gen Imigrari + DEPABD) – 35 lei

Taxe Radio-TV

31. Taxa radio (persoane fizice – 2,5 lei/lună, persoane juridice fără salariaţi – 2,5 lei/lună, persoane juridice, inclusiv sucursale, filiale şi alte subunităţi fără personalitate juridică – 30 lei/lună, microîntreprinderi – 10 lei/lună)

32. Taxa TV (persoane fizice – 4 lei/lună, persoane juridice fără salariaţi – 4 lei/lună, persoane juridice, inclusiv sucursale, filiale şi alte subunităţi fără personalitate juridică – 50 lei/lună, microîntreprinderi – 15 lei/lună, persoane juridice – societăţi turistice – 7,7 lei/camera)

Taxe extrajudiciare de timbru

33. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate pentru animalele peste 2 ani – 5 lei

34. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi sexului – 15 lei

35. Preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţeni români, precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români – 5 lei

36. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare – 3 lei

37. Taxă examinare obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E – 6 lei

38. Taxă examinare obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb şi TV – 28 lei

39. Taxă examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E – 84 lei

40. Taxă înmatriculare permanent sau temporară pentru autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusive – 60 lei

41. Taxă înmatriculare permanent sau temporară pentru autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg – 145 lei

42. Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar – 9 lei

43. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor – 414 lei

44. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare – 5 lei

45. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi forestiere – 15 lei

Taxe pentru serviciile prestate de Ministerul Afacerilor Interne

46. Taxă pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar – 10 lei

47. Aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor fizice – 22 lei

48. Aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor juridice şi în cazul reprezentării titularului actului de către un avocat – 44 lei

49. Înregistrarea cererii pentru aplicarea apostilei – 3 lei

Taxe privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

50. Tarif suplimentar eliberare paşaport simplu temporar – 100 lei

Taxe consulare

51. Înregistrarea cererii de eliberare a unei cărţi de identitate sau a unei cărţi electronice de identitate – 15 euro

52. Eliberarea unui paşaport sau a unui titlu de călătorie – 40 euro

53. Redactarea, autentificarea şi revocarea unui înscris, indiferent de natura acestuia: un exemplar – 40 euro, pentru fiecare exemplar în plus – 10 euro

54. Legalizarea semnăturii traducătorului – 40 euro

55. Legalizarea unei copii de pe înscrisuri – 10 euro

56. Legalizarea semnăturii de pe un înscris sub semnătură privată – 30 euro

57. Legalizarea sigiliului şi semnăturii Ministerului Afacerilor Externe român, aplicate pe un act oficial eliberat de autorităţile române care urmează să fie folosit în străinătate, sau a sigiliului şi semnăturii de pe un act oficial străin, care urmează să producă efecte juridice în România – 30 euro

58. Legalizarea sigiliului şi semnăturii autorităţilor competente străine de pe un certificat de origine a mărfurilor, de pe o factură comercială şi de pe orice alt document cerut la exportul şi importul mărfurilor din şi în România, în funcţie de valoarea mărfurilor

59. Eliberarea unei copii sau a unui extras de pe actele aflate în arhivele misiunilor diplomatice sau ale oficiilor consulare, de fiecare pagină – 10 euro

60. Efectuarea unei traduceri din sau în limba română, de fiecare pagină – 30 euro

61. Legalizarea traducerii efectuate – 20 euro

62. Certificarea unor fapte constatate personal de funcţionarul consular – 20 euro

63. Eliberarea unui certificat de cutumă – 30 euro

64. Primirea în depozit a înscrisurilor şi a documentelor prezentate de părţi – 30 euro

65. Înregistrarea căsătoriei la misiunile diplomatice şi oficiile consulare române – 90 euro

66. Înscrierea unui certificat de naştere sau de căsătorie străin în registrele de stare civilă româneşti, în termen de 6 luni de la data înregistrării naşterii/căsătoriei la autorităţile străine – 90 euro

67. Înscrierea unui certificat de naştere sau de căsătorie străin în registrele de stare civilă româneşti, peste termenul de 6 luni de la data înregistrării naşterii/căsătoriei la autorităţile străine – 135 euro

68. Procurarea unui duplicat al unui certificat de stare civilă românesc sau a unui extras multilingv al unui act de stare civilă românesc – 45 euro

69. Înregistrarea cererii de înscriere a unei menţiuni pe marginea unui act de stare civilă românesc – 30 euro

70. Eliberarea unui extras de stare civilă – 30 euro

71. Eliberarea dovezii de cetăţenie – 10 euro

72. Procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar din ţară sau din străinătate – 30 euro

73. Verificarea autenticităţii unui permis de conducere românesc – 30 euro

74. Apostilarea sau supralegalizarea unui act oficial prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare române din străinătate – 30 euro

75. Alte servicii consulare care nu sunt incluse în prezenta listă – 30 euro

Taxe privind pescuitul şi acvacultura

76. Comision efectuare reţineri din pensii – 3% din suma reţinută

77. Eliberarea certificatului privind stagiul de cotizare -15 lei

78. Eliberarea, la cererea asiguraţilor, a adeverinţelor care atestă calitatea, venitul asigurat şi/sau stagiul de cotizare realizat, începând cu a doua solicitare din cursul unui an calendaristic – 15 lei

79. Eliberarea adeverinţelor care conţin informaţii necesare executării silite, solicitate de către executorii judecătoreşti – 17 lei

Taxe în sistemul de pensii

80. Comision efectuare reţineri din pensii – 3% din suma reţinută

81. Eliberarea certificatului privind stagiul de cotizare -15 lei

82. Eliberarea, la cererea asiguraţilor, a adeverinţelor care atestă calitatea, venitul asigurat şi/sau stagiul de cotizare realizat, începând cu a doua solicitare din cursul unui an calendaristic – 15 lei

83. Eliberarea adeverinţelor care conţin informaţii necesare executării silite, solicitate de către executorii judecătoreşti – 17 lei

Taxe privind Registrul Comerţului – 20 de taxe dintre care şi

97. Cerere de înregistrare în registrul comerţului – persoane juridice (autorizare constituire, înmatriculare, autorizare funcţionare prin declaraţie pe propria răspundere) – 250 lei

98. Cerere de înregistrare în registrul comerţului – persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale – PFA, II, IF (înmatriculare, autorizare funcţionare prin declaraţie pe propria răspundere) – 90 lei

99. Cereri menţiuni simple – 45 lei

100. Cereri menţiuni complexe cu două sau mai multe operaţiuni – 220 lei

101. Taxă cazier fiscal – 20 lei

102. Timbrul de mediu pentru autoturisme

taxefeb_1

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here