Luni, 17 octombrie 2016, se atinge termenul limită pentru depunerea unei serii de situaţii centralizatoare, jurnale şi declaraţii şi efectuarea unor plăţi, conform informaţiilor din Calendarul fiscal Lege5. Mai jos găsiţi informaţii despre aceste obligaţii fiscale şi contribuabilii vizaţi.

ATENŢIE! Deşi pe data de 15 octombrie (sâmbătă) nu se va lucra, există totuşi o obligaţie fiscală care îşi atinge termenul limită în această zi, respectiv declaraţia intrastat, aceasta trebuind rezolvată în avans.

• Declarația intrastat pentru luna precedentă

Contribuabili vizaţi: Toţi operatorii economici care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

  • sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoarea adăugată – adică au cod de identificare fiscală;
  • realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
  • valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare dintre cele două fluxuri, introduceri şi, respectiv, expedieri, depăşeşte pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.

Pragurile valorice Intrastat pentru anul 2016:

  • 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri şi, respectiv, 
  • 500.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

• Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă

Contribuabili vizaţi: asiguraţii care au încheiat opţional un contract de asigurare pentru şomaj cu Agenţia de ocupare a forţei de muncă judeţeană / a municipiului Bucureşti.

• Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precedentă

Contribuabili vizaţi: Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie sau pentru depozitare. Declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală.

• Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precedentă


Contribuabili vizaţi:
 Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare. Jurnalele se depun online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

• Depunerea situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie/depozitare pentru luna precedentă

Contribuabili vizaţi: Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare de produse accizabile. Declaraţia se depune online, la autoritatea vamală teritorială, utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI, lunar până la data de 15 ale fiecărei luni următoare celei pentru care se face raportarea.


• Depunerea situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de  produse accizabile pentru luna precedentă

Contribuabili vizaţi: Destinatarii înregistrați și reprezentanții fiscali pentru achizițiile și livrările de produse accizabile. Persoana nestabilită în România care efectuează o vânzare la distanţă în România.

• Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă

Contribuabili vizaţi: Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării. Operatorii economici cu drept de marcare sunt obligaţi să transmită lunar, până la data de 15 inclusiv a fiecărei luni, autorităţii vamale teritoriale, evidența achiziționării, utilizării și returnării marcajelor pentru luna anterioară celei în care se face raportarea, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 42. În cazul banderolelor, această evidență se întocmește pe fiecare tip de banderolă, potrivit dimensiunilor şi caracteristicilor inscripţionate pe acestea.

• Depunerea situaţiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna precedentă

Contribuabili vizaţi: Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat. Situatia se depune lunar odată cu situaţia utilizării marcajelor. Se întocmeşte în 3 exemplare, cu următoarele destinaţii:

– primul exemplar rămâne la operatorul economic
– exemplarul al doilea se transmite autorităţii vamale teritoriale competente cu aprobarea notelor de comandă pentru timbre
– iar exemplarul al treilea se transmite autorităţii fiscale centrale – direcţia cu atribuţii în elaborarea legislaţiei în domeniul accizelor.

•  Situaţia centralizatoare privind privind livrările de produse accizabile în luna… anul… – pentru luna precedentă


Contribuabili vizaţi:
 Operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat.

• Depunerea situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna / pentru luna precedentă – alcoolul etilic şi alte produse alcoolice 

Contribuabili vizaţi: Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final. (alcoolul etilic şi alte produse alcoolice).

• Depunerea situației centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă – produse energetice

Contribuabili vizaţi: Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final (produse energetice).

(P) Află informaţii despre toate obligaţiile fiscale ale anului 2016 şi descarcă formularele necesare din Calendarul fiscal Lege5! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here