I. Înregistrările contabile ce privesc acreditivele deschise în bănci pentru efectuarea de plăţi în favoarea terţilor sunt:

 • Înregistrarea operaţiunii contabile privind valoarea acreditivelor deschise la dispoziţia terţilor (541=581);
 • Înregistrarea operaţiunii contabile privind diferenţele favorabile de curs valutar, aferente soldului privind acreditivele deschise în valută, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (541=765);
 • Înregistrarea operaţiunii contabile privind sumele plătite terţilor sau virate în conturile de disponibilităţi ca urmare a încetării valabilităţii acreditivului (401, 404, 581=541);
 • Înregistrarea operaţiunii contabile privind diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente operaţiunilor efectuate în valută în cursul perioadei sau soldului privind acreditivele deschise în valută, la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau la lichidarea acestora (665=541).
II. Verificarea înregistrărilor contabile ce privesc acreditivele deschise în bănci pentru efectuarea de plăţi în favoarea terţilor are în vedere:
 

Exhaustivitatea

 

 • toate sumele plătite sunt contabilizate
 • toate documentele justificative sunt contabilizate

Realitatea

 • recunoaşterea/derecunoaşterea acreditivelor deschise în bănci pentru efectuarea de plăţi în favoarea terţilor este corect înregistrată

Evaluarea corectă

 • recunoaşterea şi derecunoaşterea acreditivelor deschise în bănci pentru efectuarea de plăţi în favoarea terţilor sunt operaţiuni corect evaluate

Perioada corectă

 

 • recunoaşterea şi derecunoaşterea acreditivelor deschise în bănci pentru efectuarea de plăţi în favoarea terţilor sunt înregistrate în perioada corespunzătoare prestaţiei reale a operaţiunii

Imputarea (înregistrarea) corectă

 • recunoaşterea şi derecunoaşterea acreditivelor deschise în bănci pentru efectuarea de plăţi în favoarea terţilor s-au înregistrat în conturile corespunzătoare
 • recunoaşterea şi derecunoaşterea acreditivelor deschise în bănci pentru efectuarea de plăţi în favoarea terţilor în contabilitate sunt justificate şi autorizate
 • jurnalele sunt corect totalizate şi centralizate
Baza legală:

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here