Pentru fiecare zi liberă în condițiile prezentei hotărâri angajatorul acordă o indemnizație care se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și al cărei cuantum este de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, conform Hotărârii nr. 217/2020 adoptată de Guvernul României. 

 Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației angajatorul va depune cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, după caz.

Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

a) lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această perioadă;

b) copii de pe statele de plată din care să reiasă acordarea indemnizației;

c) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista prevăzută la lit. a) conține persoanele care îndeplinesc condițiile reglementate la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 19/2020; modelul declarației este aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;

d) dovada plății contribuțiilor și impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizația.

Cererea va fi datată și semnată de reprezentantul legal și va conține obligatoriu următoarele elemente:

a) datele de identificare ale angajatorului, inclusiv adresa de e-mail;

b) contul bancar;

c) numele reprezentantului legal al angajatorului;

d) suma totală solicitată;

e) numărul angajaților pentru care s-a solicitat suma.

 Documentele  se transmit prin poșta electronică la adresa electronică comunicată de agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în cel mult 30 zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației.

 În situația în care documentele  nu pot fi transmise prin poșta electronică, acestea se vor transmite prin orice alt mijloc de comunicare.

 Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizație se face în termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării documentelor.

Hotărârea nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

www.lege5.ro

1 COMENTARIU

  1. Buna ziua, As avea o întrebare legata de o situație particulara. Detin un PFA pe care imi desfasor activitate prin contract de colaborare. As dori sa va întreb daca in aceasta situație as putea beneficia de acesta indemnizatie (am o fetita de 3 ani) si cum anume ar trebui sa procedez.

    Va mulțumesc.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here