17 Iunie, 2019

Lista declaraţiilor fiscale cu termen-limită de depunere luni, 17 iulie

Luni, 17 iulie 2017, se atinge termenul limită pentru depunerea unei serii de situaţii centralizatoare, jurnale şi declaraţii, conform informaţiilor din Calendarul fiscal Lege5. Mai jos găsiţi informaţii despre aceste obligaţii fiscale şi contribuabilii vizaţi.

• Declaraţia privind producţia de vinuri liniştite realizată şi comercializată în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut

Contribuabili vizaţi: Micii producători de vinuri liniştite care obţin în medie mai puţin de 1.000 hl de vin pe an. Micii producători de vinuri liniştite au obligaţia să depună la autoritatea vamală teritorială o declaraţie privind cantitatea de vinuri liniştite produsă, precum şi cantităţile de vinuri comercializate în perioada de raportare. Declaraţia se depune semestrial, până la data de 15 inclusiv a lunii imediat următoare semestrului, la autoritatea vamală teritorială.

• Declaraţia privind achiziţiile/livrările intracomunitare de vinuri liniştite efectuate în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut

Contribuabili vizaţi: Micii producători de vinuri care realizează ei înşişi livrări intracomunitare, respectiv vânzarea și transportul din România în alte state membre a vinului realizat (pct. 21 (23) din normele de aplicare a Titlului VIII la Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal). Operatorul economic din România, altul decât un mic producător de vinuri, efectuează achiziţii de vin de la un mic producător de vinuri dintr-un alt stat membru, care este scutit de la obligaţiile privind deplasarea şi monitorizarea produselor accizabile (pct. 21 (24) din normele de aplicare a Titlului VIII la Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal)


• Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precedentă

Contribuabili vizaţi: Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie sau pentru depozitare. Declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI, la autoritatea vamală.

• Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precedentă


Contribuabili vizaţi:
 Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare. Jurnalele se depun online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

• Depunerea situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie/depozitare pentru luna precedentă

Contribuabili vizaţi: Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare de produse accizabile. Declaraţia se depune online, la autoritatea vamală teritorială, utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI, lunar până la data de 15 ale fiecărei luni următoare celei pentru care se face raportarea.


• Depunerea situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de  produse accizabile pentru luna precedentă

Contribuabili vizaţi: Destinatarii înregistrați și reprezentanții fiscali pentru achizițiile și livrările de produse accizabile. Persoana nestabilită în România care efectuează o vânzare la distanţă în România.

• Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă

Contribuabili vizaţi: Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării. Operatorii economici cu drept de marcare sunt obligaţi să transmită lunar, până la data de 15 inclusiv a fiecărei luni, autorităţii vamale teritoriale, evidența achiziționării, utilizării și returnării marcajelor pentru luna anterioară celei în care se face raportarea, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 42. În cazul banderolelor, această evidență se întocmește pe fiecare tip de banderolă, potrivit dimensiunilor şi caracteristicilor inscripţionate pe acestea.

• Depunerea situaţiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna precedentă

Contribuabili vizaţi: Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat. Situatia se depune lunar odată cu situaţia utilizării marcajelor. Se întocmeşte în 3 exemplare, cu următoarele destinaţii:

- primul exemplar rămâne la operatorul economic
- exemplarul al doilea se transmite autorităţii vamale teritoriale competente cu aprobarea notelor de comandă pentru timbre
- iar exemplarul al treilea se transmite autorităţii fiscale centrale – direcţia cu atribuţii în elaborarea legislaţiei în domeniul accizelor.

•  Situaţia centralizatoare privind livrările de produse accizabile în luna… anul… – pentru luna precedentă


Contribuabili vizaţi:
 Operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat.

• Depunerea situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna / pentru luna precedentă - alcoolul etilic şi alte produse alcoolice 

Contribuabili vizaţi: Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final. (alcoolul etilic şi alte produse alcoolice).

• Depunerea situației centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precedentă – produse energetice

Contribuabili vizaţi: Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final (produse energetice).

(P) Află informaţii despre toate obligaţiile fiscale ale anului 2017 şi descarcă formularele necesare din Calendarul fiscal Lege5! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu