18 Februarie, 2020

Lista debitori cu obligații fiscale restante

Actul normativ analizat astăzi modifică procedura de publicare a Listei debitorilor ce înregistrează obligații bugetare restante. 

Prin OUG nr. 25/2018, s-a modificat art. 162 din Codul de procedură fiscală, în sensul că nu se va mai publica lista datornicilor persoane fizice, autoritățile fiscale publică doar lista datornicilor persoane juridice. 

Astfel, noua procedură face referire la modul în care vor fi publicate listele cu datornicii la bugetul de stat, pentru persoane juridice, în funcție de plafoanele obligațiilor restante și de categoria de contribuabil în care se încadrează. 

Vor fi făcute publice acele persoane juridice care la finele unui trimestru înregistrează obligații fiscale restante mai mari de:

- 500.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;

- 250.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;

- 100.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori persoane juridice. 

Tot ca și element de noutate, se modifică formatul tabelului în care se prezintă lista, acesta este unul mai ușor de urmărit, datoriile fiind prezentate în cascadă, cu sumă de totaluri centralizatoare.

În rest, se păstrează aceeași procedură de notificare a contribuabilului ce înregistrează obligații restante, în scopul achitării acestora sau în scopul efectuării unui punctaj asupra unor posibile neconcordanțe. 

Contribuabilul are termen de 5 zile de la notificare pentru a prezenta autorității fiscale eventualele neconcordanțe, în scopul punerii de acord. Dacă contribuabilul nu se prezintă, se prezumă că evidența autorității fiscale este corectă.

Actul normativ, respectiv Ordinul ANAF nr. 509/2019 enumeră punctual și acele obligații fiscale ce nu sunt publicate în Lista datornicilor, cum sunt obligațiile fiscale pentru care s-au acordat înlesniri la plată.

Foarte important: Nu se consideră că un debitor înregistrează obligații fiscale restante în situația în care suma obligațiilor fiscale datorate de debitor este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit pentru care există cerere în curs de soluționare şi cu sumele certe, lichide şi exigibile pe care debitorul le are de încasat de la autoritățile contractante.

De reținut: în Lista obligațiilor bugetare restante vor fi înregistrate și amenzile neplătite la scadență, indiferent de tipul contravenției aplicate contribuabilului.

Ai nevoie de Ordinul nr. 509/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu