ANAF va publica, trimestrial, lista contribuabilor, persoane juridice, care au declarat și au achitat la scadență obligațiile fiscale de plată și care nu au obligații restante, se arată într-un comunicat de presă.

Această prevedere a fost introdusă prin OUG 31/2022, dar acum Fiscul a pregătit proiectul de ordin pentru a putea aplica prevederile de modificare a Codului de procedură fiscală.

Condițiile ce trebuie îndeplinite cumulativ de către contribuabili la întocmirea listei:

a) sunt depuse, pe perioada de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale, toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data întocmirii listei. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal;

b) au achitate la scadență/termenul de plată prevăzut de lege, obligațiile fiscale principale și accesorii, în trimestrul pentru care se realizează publicarea listei;

c) nu înregistrează obligații bugetare restante la data întocmirii listei.

În categoria contribuabililor care sunt cuprinși în listă fac parte și contribuabilii care se încadrează în situațiile prevăzute la art. 157 alin. (2) și (3) din Codul de procedură fiscală, inlcusiv cei care beneficiază de înlesniri la plată acordate potrivit legii, care se află în derulare.

Având în vedere faptul că pentru o parte din obligațiile declarative nu există un termen clar de depunere a declarației (ex. declarația de accize se depune la autoritatea competentă în termen de 5 zile calendaristice de la data eliberării pentru consum, potrivit art. 346 alin. (3) din Codul fiscal – data cunoscută doar de către contribuabil), condiția de declarare se verifică la data întocmirii listei, respectiv dacă până la această dată, sunt depuse toate declarațiile, conform vectorului fiscal, indiferent de termenul legal de declarare.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here