Ieri a fost publicat în Monitorul Oficial un ordin al Ministerului Finanţelor Publice care stabileşte tipurile de creanţe fiscale ce pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare prin POS. Conform Ordinului MFP nr. 943/2016, lista este valabilă:

 • numai pentru achitarea obligaţiilor bugetare prin intermediul POS-urilor instalate la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului;
 • numai persoanele fizice identificate fiscal pe baza codului numeric personal.

Impozit pe venit

 • Impozit pe veniturile din activităţi independente
 • Impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor
 • Impozit pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor
 • Impozit pe veniturile din investiţii sub formă de dividende din străinătate
 • Impozit pe veniturile din investiţii sub formă de dobânzi din străinătate
 • Impozit pe veniturile din pensii din străinătate
 • Impozit pe veniturile din premii
 • Impozit pe veniturile din investiţii sub forma câştigurilor din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate
 • Impozit pe veniturile din investiţii sub forma câştigurilor din transferul aurului financiar
 • Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală
 • Impozit pe veniturile din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură
 • Impozit pe veniturile din jocuri de noroc
 • Impozit pe veniturile din investiţii sub forma veniturilor din lichidarea unei persoane juridice
 • Impozit pe venituri din alte surse ale persoanei fizice
 • Regularizări

Impozit pe veniturile obţinute din românia de nerezidenţi – persoanele fizice

 • Impozit pe veniturile din dividende obţinute din România de persoane nerezidente
 • Impozit pe veniturile din dobânzi obţinute din România de persoane nerezidente
 • Impozit pe veniturile din redevenţe obţinute din România de persoane nerezidente
 • Impozit pe veniturile din comisioane obţinute din România de persoane nerezidente
 • Impozit pe veniturile obţinute din România de persoane nerezidente din activităţi sportive şi de divertisment
 • Impozit pe veniturile reprezentând remuneraţii primite de persoane juridice nerezidente care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române
 • Impozit pe veniturile din servicii prestate în România şi în afara României de persoane nerezidente
 • Impozit pe veniturile obţinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România
 • Impozit pe veniturile obţinute la jocuri de noroc practicate în România de persoane fizice nerezidente
 • Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice române realizate de persoane nerezidente

Accize

 • Accize încasate din vânzarea de alcool etilic
 • Accize încasate din vânzarea de ţigarete
 • Accize încasate în vamă din importul de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase şi bere, inclusiv sume datorate până la data de 31 decembrie 2006
 • Accize încasate în vamă din importul de produse de ţigarete

Contribuţii de asigurări sociale

 • Contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi
 • Contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator
 • Contribuţia de asigurări sociale datorată de întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale, membrii întreprinderii familiale, persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice
 • Contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activităţi independente şi din activităţi economice
 • Contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală

Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

 • Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

 • Contribuţia de asigurări sociale de sănătate reţinută de angajator de la asiguraţii angajaţi (salariaţi)
 • Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, acordat în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată
 • Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator
 • Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate de muncă, din cauza unui accident de muncă sau boală profesională
 • Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoanele fizice care au calitatea de angajator
 • Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din: activităţi independente, activităţi economice şi din drepturi de proprietate intelectuală
 • Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzute la art. 180 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
 • Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din: cedarea folosinţei bunurilor, investiţii, premii şi câştiguri din jocuri

Contribuţii de asigurări pentru şomaj

 • Contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la asiguraţi
 • Contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator

Taxa pe valoarea adăugată

 • Taxa pe valoarea adăugată

Alte taxe şi tarife

 • Eliberarea autorizaţiei pentru procurarea armei letale sau a armei neletale supuse autorizării, Acordarea atestatului de colecţionar, Eliberarea autorizaţiei pentru organizarea şi desfăşurarea cursului de iniţiere şi pregătire teoretică şi practică pentru cunoaşterea legislaţiei şi a modului de folosire a armelor şi muniţiilor, Eliberarea atestatului de instructor în poligonul de tragere
 • Taxele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
 • Tarife aplicabile activităţii de formare profesională, atestare, autorizare şi acceptare personal
 • Eliberarea cărţii de identitate a armei sau a unui nou permis de armă
 • Avizarea artificierilor şi pirotehniştilor
 • Taxa de emitere a autorizaţiei de pescuit comercial cu caracter temporar/eliberarea permiselor de pescuit comercial/recreativ/sportiv/taxa de emitere a licenţei de pescuit
 • Taxa pentru eliberarea certificatului de ca
  zier judiciar, conform Ordonanţei Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 570/2002, cu modificările ulterioare
 • Taxe pentru cererile de eliberare a paşaportului simplu electronic depuse în ţară/paşaportului simplu electronic (minorii sub 12 ani) cu valabilitate 3 ani depuse în ţară/paşaportului simplu temporar depus în ţară
 • Tarife pentru parcurgerea procedurilor pentru reglementarea activităţilor cu microorganismele modificate genetic (MMG), utilizate în condiţii de izolare
 • Tarife percepute pentru deschidere cont în Registrul naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare
 • Tarife pentru administrarea conturilor operatorilor instalaţiilor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare (în funcţie de numărul de certificate) şi alte persoane decât cele aflate sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 780/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Amenzi, penalităţi şi confiscări

 • Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de Direcţia generală antifraudă fiscală
 • Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate
 • Amenzi judiciare
 • Penalităţi datorate în cazul eşalonării la plată
 • Penalităţi de nedeclarare

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here