Astăzi are loc şedinţa săptămânală a Guvernului României, astfel că au fost anunţate actele normative care ar putea fi incluse pe agendă.
Acestea sunt următoarele:
STRATEGII
– Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 827/2010 pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor acţiuni emise de Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” – S.A. Mediaş prin metode specifice pieţei de capital.
PROIECTE DE LEGE
– Proiect de lege pentru ratificarea Protocolului între România şi Republica Austria şi a Protocolului adiţional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 30 martie 2005 şi ratificată prin Legea nr. 333/2005;
– Proiect de lege privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetăţenie română, dar care au fost persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.
PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
– Proiect de ordonanţă de urgenţă privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.
PROIECTE DE HOTĂRÂRE
– Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică;
– Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 628/2011;
– Proiect de hotărâre privind denumirea calificărilor şi titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011;
– Proiect de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale;
– Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei părţi de imobil aflată în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale pentru Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Microtehnologie-IMB Bucureşti şi actualizarea anexei nr. 8 “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului” la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006;
– Proiect de hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere între NATO Cyber Defence Management Board (CDMB) şi Serviciul Român de Informaţii (SRI) pentru cooperarea în domeniul apărării cibernetice, semnat la Bruxelles la 18 octombrie 2011;
– Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj;
– Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
– Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
MEMORANDUMURI
– Memorandum cu tema: Îndeplinirea şi asumarea condiţionalităţilor ex-ante în contextul pregătirii şi aprobării documentelor de programare a fondurilor europene alocate României în perioada 2014 – 2020 în domeniul eficienţei energetice;
– Memorandum cu tema: Îndeplinirea şi asumarea condiţionalităţilor ex-ante în contextul pregătirii şi aprobării documentelor de programare a fondurilor europene alocate României în perioada 2014 – 2020 în domeniul agriculturii şi pescuitului;
– Memorandum cu tema: Flexibilizarea regimului de vize aplicabil cetăţenilor chinezi care intenţionează că călătorească în România în scop de afaceri.

Sursa: Guvernul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here