Operaţiunea contabilă nr. 1 – Se înregistrează în contabilitate, conform documentelor justificative, operaţiunea prin care se reflectă lipsa unui echipament la inventar în valoare de 2.000 lei, amorti­zat 20%:

%

=

2131. Echipamente tehnologice / analitic distinct

2.000

281. Amortizări privind imobilizările corporale / analitic distinct

400

6583. Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital / analitic distinct

1.600

Operaţiunea contabilă nr. 2 – Se înregistrează în contabilitate, conform documentelor justificative, operaţiunea prin care se reflectă imputarea acesteia unui salariat la preţul de 2.200 lei, TVA 24%:

4282. Alte creanţe în legătură cu personalul / analitic distinct

=

%

2.728

7588. Alte venituri din exploatare / analitic distinct

2.200

4427 TVA colectată

528

Operaţiunea contabilă nr. 3 – Se înregistrează în contabilitate, conform documentelor justificative, operaţiunea prin care se reflectă reţinerea din salariu a sumei:

421. Personal – salarii datorate / analitic distinct

=

4282. Alte creanţe în legătură cu personalul/ analitic distinct

2.618

Operaţiunea contabilă nr. 4 – Se înregistrează în contabilitate, conform documentelor justificative, operaţiunea prin care se reflectă donarea de către un terţ a unui utilaj cu o valoare contabilă de 4.000 lei, amortizat 80%:

2131. Echipamente tehnologice / analitic distinct

=

4752. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii / analitic distinct

4.000

Operaţiunea contabilă nr. 5 – Se înregistrează în contabilitate, conform documentelor justificative, operaţiunea prin care se primeşte un împrumut nerambursabil pentru achiziţionarea unui echipament în sumă de 4.000 lei:

5121. Conturi la bănci în lei / analitic distinct

=

4752. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii / analitic distinct

4.000

Operaţiunea contabilă nr. 6 – Se înregistrează în contabilitate, conform documentelor justificative, operaţiunea prin care societatea încheie un contract cu o firmă de profil pentru execu­tarea unor lucrări de desecare a unui teren. Lucrările de amenajare sunt facturate la 4.000 lei, TVA 24%:

%

=

404 Furnizori de furnizori / analitic distinct

4.960

2112. Amenajări de terenuri / analitic distinct

4.000

4426. TVA deductibilă

960

Baza legală:

* Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

*O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

* H.G. nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

* H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

* O.G. nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 71 din 30/01/2012

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here