21 Ianuarie, 2020

Liberalizarea pieței de energie – ANRE a publicat tarifele reglementate

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a publicat ordinele privind de reglementarea pieței începând cu ianuarie 2020, precum și tarifele reglementate.

Calendarul va fi etapizat între ianuarie 2020 și 1 iulie 2021, astfel încât să se ajungă la o scădere a cantităților de energie livrate la preț reglementat de Hidroelectrica și Nuclear-electrica Furnizorilor de Ultimă Instanță (FUI), pentru a asigura consumul populației. Practic, cele două companii vor păstra 40% din producție pentru asigurarea acestui consum.

Perioadele de aplicare a tarifelor reglementate, sunt:

– prima perioadă de aplicare – 1 ianuarie 2020 – 30 iunie 2020;

– a doua perioadă de aplicare 1 iulie 2020 – 31 decembrie 2020;

– a treia perioadă de aplicare 1 ianuarie 2021 – 30 iunie 2021.

Conform proiectului, obligațiile de vânzare pe bază de contracte reglementate se stabilesc pentru fiecare perioadă contractuală, astfel încât să se asigure, pentru fiecare FUI:

a) 60 % din necesarul de consum al clienților casnici, pentru perioada contractuală 1 ianuarie 2020-30 iunie 2020;

b) 40 % din necesarul de consum al clienților casnici, pentru perioada contractuală 1 iulie 2020-31 decembrie 2020;

c) 20 % din necesarul de consum al clienților casnici, pentru perioada contractuală 1 ianuarie 2021-30 iunie 2021.

Pentru perioada contractuală 1 ianuarie 2020 – 30 iunie 2020, obligațiile de vânzare pe bază de contracte reglementate se stabilesc astfel:

a) 100% din necesarul de consum al clienților casnici, pentru luna ianuarie 2020;

b) 80% din necesarul de consum al clienților casnici, pentru luna februarie 2020;

c) valoarea procentuală rezultată din aplicarea, cumulativ, a condițiilor prevăzute la lit. a) și b) și la alin. (3) lit. a), pentru perioada martie-iunie 2020.

Art. 1Clienții casnici care au încheiat, pentru un loc de consum, un contract negociat cu un furnizor de energie electrică care nu este desemnat furnizor de ultimă instanță pot încheia un contract reglementat numai cu furnizorul de ultimă instanță obligat din zona de rețea în care se află locul de consum.

Art. 2 – Pentru un loc de consum nou clientul casnic poate încheia un contract reglementat numai cu furnizorul de ultimă instanță obligat din zona de rețea în care se află locul de consum.

Art. 3 – Clienții casnici care au încheiat pentru un loc de consum un contract negociat cu un furnizor de energie electrică care este desemnat furnizor de ultimă instanță în zona de rețea în care se află locul de consum, pot încheia un contract reglementat numai cu acesta.

Art. 4 – Clienții casnici care au încheiat pentru un loc de consum un contract reglementat cu un furnizor de ultimă instanță din zona de rețea în care se află locul de consum, nu pot încheia un contract reglementat cu un alt furnizor de ultimă instanță desemnat pentru aceeași zonă de rețea.

Art. 5Consumul de energie electrică al clienților casnici care au încheiate contracte reglementate cu furnizorii de ultimă instanță este facturat la tarife reglementate aprobate de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în conformitate cu prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate și a prețurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților finali.


comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu