18 Februarie, 2018

Legislaţie: Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi

Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 57/2013, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 518 din 19.08.2013 (M.Of. nr. 518/2013).

În vigoare de la 19.08.2013

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1
Scop

Art. 1. - Prezentul regulament de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi (denumit în continuare regulament) stabileşte:

a) modul de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi;
b) părţile implicate şi responsabilităţile acestora în organizarea şi funcţionarea pieţei de certificate verzi;
c) modul de înregistrare şi de gestionare a informaţiilor referitoare la tranzacţionarea certificatelor verzi;
d) informaţiile necesare monitorizării funcţionării pieţei de certificate verzi.

SECŢIUNEA a 2-a
Domeniul de aplicare

Art. 2. - Prezentul regulament se aplică:

a) participanţilor la piaţa de certificate verzi;
b) operatorului pieţei de certificate verzi – Societatea Comercială “Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM” – S.A., în calitate de organizator şi administrator al pieţei de certificate verzi, precum şi de administrator al registrului de certificate verzi.

regSursa foto: Lege5 Online

SECŢIUNEA a 3-a
Definiţii şi abrevieri

Art. 3. – (1) Termenii folosiţi sunt cei definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi în Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În înţelesul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel:

a) an de analiză – anul pentru care se stabilesc atât cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi, cât şi furnizorii de energie electrică şi producătorii menţionaţi la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu obligaţie de achiziţie de CV şi care nu şi-au îndeplinit cota obligatorie pentru acel an, inclusiv penalităţile pentru aceştia;

b)
 certificat verde anulat – certificatul verde care a fost anulat de operatorul de transport şi de sistem sau certificat verde care şi-a încetat valabilitatea, se găseşte în contul operatorului economic cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi şi este excedentar cotei acestuia sau certificatul verde care a fost emis de operatorul de transport şi de sistem unui producător de energie electrică din surse regenerabile de energie, nu a fost tranzacţionat de acesta pe piaţa de certificate verzi şi şi-a încetat valabilitatea sau certificatul verde cumpărat din fondul de garantare a funcţionării pieţei de certificate verzi, prin operatorul pieţei de certificate verzi;

c)
 certificat verde blocat – certificatul verde care a fost tranzacţionat pe piaţa de certificate verzi şi nu a fost transferat încă din contul vânzătorului în contul cumpărătorului;

d)
 certificat verde consumat – certificatul verde utilizat pentru a dovedi îndeplinirea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi de către un operator economic; în această categorie intră şi certificatul verde care şi-a încetat valabilitatea, dar care era în termen de valabilitate la momentul tranzacţionării;

e)
 certificat verde expirat – certificatul verde a cărui perioadă de valabilitate a încetat şi se găseşte în contul unui operator economic cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi, în perioada de aşteptare a calculării cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi de către ANRE;

f)
 certificat verde rezervat – certificatul verde transferat de operatorul pieţei de certificate verzi din contul de producător al unui operator economic în contul de furnizor al aceluiaşi operator economic care este înregistrat la piaţa de certificate verzi şi în calitate de producător şi în calitate de furnizor, pentru îndeplinirea cotei anuale obligatorii a acestuia;

g)
 certificat verde valabil – certificatul verde care este în perioada de valabilitate de 16 luni începând cu luna în care a fost emis de către operatorul de transport şi de sistem şi care poate fi comercializat. În funcţie de perioada de valabilitate rămasă la momentul îndeplinirii cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi pentru un an de analiză, acesta poate fi utilizat şi pentru îndeplinirea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi pentru anul/anii următor(i);

h)
 certificat verde vândut – certificatul verde care a fost tranzacţionat pe piaţa centralizată de certificate verzi sau pe piaţa contractelor bilaterale de certificate verzi şi a fost transferat din contul vânzătorului în contul cumpărătorului, unde devine certificat verde valabil;

i)
 cod numeric al certificatului verde – codul unic de identificare a certificatului verde, atribuit de operatorul de transport şi de sistem la emiterea acestuia;

j)
 codul de identificare al participantului la piaţa de certificate verzi – codul alfanumeric alocat de către operatorul pieţei de certificate verzi unui operator economic la înregistrarea acestuia ca participant la piaţa de certificate verzi;

k) confirmare de tranzacţie – mesajul transmis de operatorul pieţei de certificate verzi fiecărui participant la piaţa de certificate verzi care a transmis oferte pentru sesiunea de tranzacţionare din piaţa centralizată de certificate verzi/sesiunea de licitaţie publică din piaţa contractelor bilaterale de certificate verzi, prin care este informat asupra tranzacţiilor care îl privesc, realizate în cadrul sesiunii respective;

l) contract bilateral de certificate verzi – contractul de vânzare/cumpărare de certificate verzi încheiat între părţile stabilite în urma desfăşurării unei sesiuni de licitaţie publică organizată pe piaţa contractelor bilaterale de certificate verzi, în urma corelării unei oferte de vânzare cu o ofertă de cumpărare;

Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi poate fi consultat integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu