Procedura ANAF din 26.04.2013 privind accesul la informaţiile publice prin intermediul serviciului de mesaje scurte – SMS, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 252 din 07.05.2013 (M.Of. 252/2013).

În vigoare de la 07.05.2013

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

1. Prezenta procedură reglementează modalitatea de acces la informaţiile publice prin intermediul serviciului de mesaje scurte, denumit în continuare SMS, de către persoanele interesate, denumite în continuare solicitanţi.

2. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală permite obţinerea informaţiilor publice de către solicitanţi, prin intermediul SMS, în măsura în care operatorii de telefonie mobilă ai acestora oferă acest serviciu.

3. Costul generat de utilizarea SMS este în sarcina solicitanţilor. Tariful mesajului este stabilit şi încasat de operatorii de telefonie mobilă.

4. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu percepe costuri pentru furnizarea informaţiilor care fac obiectul prezentei proceduri.

5. Serviciul de solicitare şi transmitere a informaţiilor prin SMS este disponibil contribuabililor 24 ore din 24.

6. Răspunsurile furnizate ca urmare a solicitărilor transmise prin SMS de către contribuabili sunt valabile la momentul transmiterii răspunsului, în funcţie de datele existente în baza de date a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Baza de date a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală este supusă unui permanent proces de actualizare.

7. Transmiterea informaţiilor prevăzute la pct. 6 se face cu respectarea prevederilor art. 11 privind secretul fiscal din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu este răspunzătoare pentru disfuncţionalităţile cauzate de operatorii de telefonie mobilă sau de solicitanţi.

procedura1
Sursa foto: Lege5.ro

CAPITOLUL II

Procedura de solicitare a informaţiilor publice

1. Solicitarea informaţiilor publice se face prin transmiterea unui SMS la numărul unic, pus la dispoziţie de către operatorii de telefonie mobilă. Numărul unic este comunicat de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pe site-ul propriu.

2. Mesajul transmis prin SMS de către solicitanţi, la numărul unic prevăzut la pct. 1, este un mesaj text, format din codul de identificare fiscală al operatorului economic despre care solicită informaţiile publice. Codul de identificare fiscală este definit de art. 72 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3. În prezenta procedură, noţiunea de operator economic, prevăzută la pct. 2, are înţelesul de persoană juridică, fizică, precum şi asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică constituite potrivit legii.

CAPITOLUL III

Procedura de furnizare a informaţiilor publice de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

1. Ca urmare a informaţiilor solicitate potrivit cap. II, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală furnizează răspunsurile prin transmiterea, prin intermediul distribuitorilor prevăzuţi la cap. I pct. 2, a unor mesaje scurte, în limita a 160 de caractere.

2. Informaţiile furnizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sunt informaţii publice cu privire la operatorii economici, ce sunt postate pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Natura informaţiilor poate fi îmbunătăţită în funcţie de nevoile contribuabililor şi de solicitările acestora.

3. Informaţiile publice furnizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin SMS sunt în format text şi se comunică în limba română, aceasta fiind limba oficială în administraţia fiscală, potrivit art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Informaţiile publice furnizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu privire la operatorii economici sunt următoarele:

a) codul de identificare fiscală;

b) denumirea operatorului economic;

c) înregistrat/neînregistrat în scopuri de taxă pe valoare adăugată;

d) starea de inactivitate fiscală a operatorului economic, potrivit prevederilor art. 781 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) aplicarea sistemului de taxă pe valoare adăugată la încasare;

f) cod de siguranţă ataşat fiecărui mesaj de răspuns de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

5. Codul de siguranţă prevăzut la pct. 4 lit. f) este utilizat pentru verificarea conţinutului mesajului transmis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pe baza copiei acestuia, mesaj arhivat pe serverul agenţiei.

6. În situaţia în care contribuabilul doreşte ulterior verificarea conţinutului mesajului de răspuns este obligat să furnizeze codul de siguranţă al mesajului.

7. Exemplu de răspuns transmis contribuabililor potrivit pct. 4:

a) 123456;

b) SC XXXXX SRL;

c) TVA DA/NU;

d) INACTIV FISCAL DA/NU;

e) TVA INCASARE DA/NU;

f) 123456789.

Procedura a fost aprobată prin Ordinul ANAF nr. 504/2013. Ambele acte normative pot fi consultate integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here