Ordonanţa de urgenţă nr. 42/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 287 din 21.05.2013 (M.Of. 287/2013).

În vigoare de la 21.05.2013

Aşa cum s-a stabilit în cadrul acordurilor încheiate cu Fondul Monetar Internaţional şi cu celelalte instituţii participante la susţinerea financiară a României, precum şi în baza prevederilor documentelor Uniunii Europene, în România se trece la liberalizarea preţurilor la energie electrică şi gaze naturale.

În acest context se pune problema instituirii unor măsuri de protecţie socială acordate clienţilor vulnerabili, măsuri ce ar urma să fie stabilite prin lege şi acordate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Conform obligaţiilor asumate de România în documentele semnate cu Fondul Monetar International, Banca Mondială şi Comisia Europeană, măsurile de protecţie vor lua în considerare creşterile de preţuri la energie electrică şi gaze naturale din perioada imediat următoare.

În considerarea faptului că elementele sus-menţionate trebuie aplicate începând cu drepturile aferente lunii iulie 2013 şi că necesită pregătiri administrative atât la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, constituind astfel o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. –

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

” Art. 4. –

(1) Nivelul lunar al venitului minim garantat se raportează la indicatorul social de referinţă, denumit în continuare ISR, şi, începând cu data de 1 iulie 2013, este de:

a) 0,271 ISR pentru persoana singură;

b) 0,488 ISR pentru familiile formate din 2 persoane;

c) 0,684 ISR pentru familiile formate din 3 persoane;

d) 0,846 ISR pentru familiile formate din 4 persoane;

e) 1,009 ISR pentru familiile formate din 5 persoane;

f) câte 0,070 ISR pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile prezentei legi.

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2014, nivelul venitului minim garantat este de:

a) 0,283 ISR pentru persoana singură;

b) 0,510 ISR pentru familiile formate din 2 persoane;

c) 0,714 ISR pentru familiile formate din 3 persoane;

d) 0,884 ISR pentru familiile formate din 4 persoane;

e) 1,054 ISR pentru familiile formate din 5 persoane;

f) câte 0,073 ISR pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile prezentei legi.”

venit
Sursa foto: Lege5.ro

Ordonanţa de urgenţă nr. 42/2013 poate fi consultată integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here