22 Februarie, 2018

Legislaţie: OUG nr. 20/2013 privind înfiinţarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

Ordonanţa de urgenţă nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 187 din 03.04.2013 (M.Of. 187/2013).

În vigoare de la 03.04.2013

Având în vedere necesitatea îmbunătăţirii şi adaptării reglementărilor jocurilor de noroc la realităţile economico-sociale şi la dinamica acestui domeniu extrem de activ, cu implicaţii sociale asupra unor categorii vulnerabile,

ţinând seama de necesitatea asigurării prevenirii dependenţei de jocuri de noroc, a protecţiei minorilor, a realizării unei mai bune supravegheri şi a unui mai bun control asupra operatorilor economici autorizaţi în domeniul jocurilor de noroc,

pentru înfiinţarea unui organism unic de specialitate cu competenţe în ceea ce priveşte monitorizarea, supravegherea şi controlul activităţilor de jocuri de noroc,

în scopul gestionării unitare a unor baze de date şi a unui sistem informatic de monitorizare şi control care să permită diminuarea evaziuni fiscale în domeniu şi creşterea încasării taxelor şi impozitelor la bugetul de stat, în perioadă de criză economică şi în termen scurt,

reanalizând implicaţiile adoptării art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, în ceea ce priveşte numărul locurilor de muncă pierdute, precum şi al diminuării veniturilor la bugetul de stat,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de excepţie, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. -

(1) Se înfiinţează Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, denumit în continuare Oficiul, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului României.

oficiu1
Sursa foto: Lege5.ro

(2) Oficiul îşi desfăşoară activitatea la nivel central şi teritorial.

(3) Sediul Oficiului este în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, şi poate fi schimbat prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii.

(4) Oficiul îşi desfăşoară activitatea teritorială în spaţii/imobile deţinute de Ministerul Finanţelor Publice sau de unităţile administrativ-teritoriale, pe bază de protocol, cu acordul consiliilor locale.

(5) Oficiul are buget propriu şi este finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(6) Oficiul este condus de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat.

(7) Preşedintele reprezintă Oficiul în relaţiile cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu persoane fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie.

(8) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite ordine, decizii şi instrucţiuni.

(9) Preşedintele are dreptul să înfiinţeze cabinetul demnitarului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(10) Vicepreşedintele este înlocuitorul de drept al preşedintelui.

(11) Pe durata exercitării funcţiei de preşedinte şi vicepreşedinte, raporturile de serviciu sau de muncă se suspendă, după caz, în condiţiile legii.

Art. 2. -

(1) Oficiul acordă dreptul de organizare şi funcţionare, monitorizează, supraveghează şi controlează activităţile din domeniul jocurilor de noroc.

(2) În activitatea sa, Oficiul urmăreşte respectarea următoarelor principii:

a) aplicarea unitară, corectă şi nediscriminatorie a dispoziţiilor legale în vigoare în domeniul jocurilor de noroc, având în vedere principiile legalităţii, imparţialităţii, rolului activ şi disponibilităţii;

b) protecţia minorilor sau a altor grupuri vulnerabile, din punct de vedere social şi economic, în vederea evitării dependenţei acestora de jocuri de noroc;

c) protecţia participanţilor astfel încât jocurile de noroc să fie organizate într-o manieră onestă, responsabilă şi transparentă;

d) asigurarea respectării prevederilor legale incidente în domeniu;

e) prevenirea unor posibile ingerinţe în rezultatele sportive în vederea protejării mişcării sportive.

Forma integrală a OUG nr. 20/2013 poate fi consultată integral şi gratuit pe www.Lege5.ro, noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Un comentariu

  • Răspunde
    Miki
    aprilie 5 2013

    Si-au dat seama baetii unde e cascavalul neimpozitat. :D

Scrie un comentariu