Ordinul nr. 528/2013 privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licenţei de depozit, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 297 din 24.05.2013 (M.Of. 297/2013).

În vigoare de la 24.05.2013

Nr. 33/528

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Ministerul Finanţelor Publice

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 76.480 din 13 februarie 2013 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii, şi prevederile art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 149/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare şi al art. 10 alin. (4) al Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin:

Art. 1. –

Se aprobă cuantumul taxei pentru eliberarea licenţei de depozit la valoarea de 135 lei.

taxa depozit
Sursa foto: Lege5.ro

Art. 2. –

Valoarea taxei pentru eliberarea licenţei de depozit se reactualizează anual cu indicele de inflaţie comunicat de Institutul Naţional de Statistică şi se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrului finanţelor publice.

Art. 3. –

Taxa pentru eliberarea licenţei de depozit se percepe pentru fiecare licenţă solicitată de către depozitar.

Art. 4. –

Taxa pentru eliberarea licenţei de depozit se plăteşte anticipat în contul de venituri ale bugetului de stat 20.16.01.03 “Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare” deschis la unităţile Trezoreriei Statului în raza cărora operatorii economici îşi au sediul social.

Art. 5. –

La data intrării în vigoare a prezentului ordin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrului finanţelor publice nr. 30/276/2012 privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licenţei de depozit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 148 din 6 martie 2012, se abrogă.

Art. 6. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat, Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu

secretar de stat, p. Ministrul delegat pentru buget, Gheorghe Gherghina

Ordinul nr. 528/2013 poate fi consultat integral pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here