Ordinul nr. 47/2013 pentru desemnarea furnizorilor de ultimă instanţă care au obligaţia de a furniza energie electrică clienţilor finali aflaţi în situaţia de a nu li se mai asigura furnizarea din motive neimputabile acestora, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 389 din 29.06.2013 (M.Of. 389/2013).
În vigoare de la 29.06.2013
Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. d) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, prevederile art. 54 şi al art. 96 alin. (5) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi prevederile Regulamentului privind furnizarea de ultimă opţiune a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2007,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. 1. Se desemnează în calitate de furnizori de ultimă instanţă care au obligaţia de a furniza energie electrică clienţilor finali al căror furnizor se află în situaţia de a i se retrage licenţa de furnizare în cursul desfăşurării activităţii sau în orice altă situaţie identificată de autoritatea competentă în care clienţii finali nu au asigurată furnizarea de energie electrică din nicio altă sursă, cu excepţia clienţilor deconectaţi pentru sustragere de energie electrică ori neplată, conform reglementărilor emise de autoritatea competentă, următorii titulari de licenţă de furnizare a energiei electrice:
S.C. FFEE ELECTRICA FURNIZARE – S.A.
S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA – S.A.
S.C. ENEL ENERGIE – S.A.
S.C. E.ON ENERGIE ROMÂNIA – S.A.
S.C. CEZ VÂNZARE – S.A.
Art. 2. Furnizorii menţionaţi la art. 1 sunt desemnaţi începând cu data publicării prezentului ordin şi până la data de 30 iunie 2014.
Art. 3. Activarea furnizorilor desemnaţi la art. 1, precum şi repartizarea clienţilor finali la furnizorii desemnaţi se fac conform prevederilor Regulamentului privind furnizarea de ultimă opţiune a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2007.
Art. 4. Furnizorii desemnaţi la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 5. Entităţile organizatorice de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 6. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2012 pentru desemnarea furnizorilor de ultimă opţiune de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 11 iulie 2012, se abrogă la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
Art. 7. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Niculae Havrileţ
Bucureşti, 28 iunie 2013.
Nr. 47
Legislaţia românească poate fi consultată integral şi gratuit pe Lege5.ro. Lege5 Online este noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here