19 Martie, 2018

Legislaţie: Ordinul nr. 430/2013 privind împuternicirea direcţiilor generale ale MFP pentru efectuarea verificărilor cu privire la arierate

Ordinul MFP nr. 430/2013 privind împuternicirea personalului direcţiilor generale ale Ministerului Finanţelor Publice în vederea efectuării unor verificări cu privire la arieratele şi plăţile restante înregistrate de autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 194 din 05.04.2013 (M.Of. 194/2013). 

În vigoare de la 05.04.2013

În baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se împuterniceşte personalul din Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică şi Direcţia generală de programare bugetară să efectueze verificări la nivelul autorităţilor publice, ministerelor şi celorlalte organe ale administraţiei publice centrale care înregistrează arierate la data de 28 februarie 2013, cu privire la corectitudinea raportărilor arieratelor şi plăţilor restante. Verificările vor viza următoarele:

a) la nivelul autorităţilor publice, ministerelor şi celorlalte organe ale administraţiei publice centrale, modul de raportare a arieratelor (plăţi restante mai mari de 90 de zile) înregistrate în contabilitate la data de 28 februarie 2013;

b) la nivelul autorităţilor publice, ministerelor şi celorlalte organe ale administraţiei publice centrale, modul de raportare a plăţilor restante, cu o vechime cuprinsă între 1 şi 90 de zile, înregistrate în contabilitate la data de 28 februarie 2013;

c) în cazul în care, în urma verificărilor efectuate conform prevederilor de la lit. a) şi b), la o autoritate publică, minister şi alte organe ale administraţiei publice centrale nu se constată o diminuare cu cel puţin 20% a arieratelor în sold la data de 28 februarie 2013 faţă de cele în sold la 31 ianuarie 2013, se va solicita Direcţiei generale de inspecţie economico-financiară de către Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică şi Direcţia generală de programare bugetară efectuarea de verificări la nivelul instituţiilor publice din subordinea acestora care au generat arieratele şi plăţile restante respective cu privire la modul de raportare şi înregistrare în contabilitate a acestora şi măsurile propuse de ordonatorii de credite pentru reducerea lor.

arierate1
Sursa foto: Lege5.ro

(2) În situaţia în care personalul aparatului de inspecţie economico-financiară din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti este insuficient pentru realizarea verificărilor solicitate, directorii executivi ai direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor solicita ministrului finanţelor publice, prin preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, competenţe pentru efectuarea acestor verificări de către personalul din cadrul altor structuri ale direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti.

(3) Verificările prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c) se vor efectua până la data de 15 mai 2013, în cadrul acestora urmărindu-se provenienţa arieratelor şi a plăţilor restante şi modalităţile pe care ordonatorii principali de credite le au în vedere pentru reducerea acestora.

(4) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, directorii generali ai direcţiilor generale din Ministerul Finanţelor Publice de la alin. (1) nominalizează personalul împuternicit cu efectuarea verificărilor prevăzute de prezentul ordin şi aprobă ordinele de deplasare ale acestora.

(5) Rezultatele verificării şi măsurile de reducere a arieratelor şi a plăţilor restante, identificate şi propuse de fiecare ordonator principal de credite pentru activitatea proprie şi activitatea instituţiilor subordonate, vor fi consemnate în procesele-verbale de constatare.

(6) Procesele-verbale de constatare se centralizează la nivelul Direcţiei generale trezorerie şi contabilitate publică şi Direcţiei generale de programare bugetară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice până la data de 24 mai 2013.

Art. 2. -

Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică, Direcţia generală de programare bugetară, Direcţia generală de inspecţie economico-financiară şi Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu               

Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea

Bucureşti, 3 aprilie 2013.

Nr. 430.

Ordinul MFP nr. 430/2013 poate fi consultat integral şi gratuit pe  Lege5.ro - noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu