21 Februarie, 2018

Legislaţie: Ordinul nr. 360/2013 pentru modificarea Nomenclatorului de specialităţi medicale

Ordinul nr. 360/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 151 din 21.03.2013 (M.Of. 151/2013).

Având în vedere:

- prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatul Direcţiei generale resurse umane şi certificare nr. EN 2.151/2013,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 11 septembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

” Art. 41. -

(1) Denumirea specialităţii «Recuperare, medicină fizică şi balneologie» se modifică în «Reabilitare medicală».

(2) Denumirea specialităţii «Chirurgie plastică – microchirurgie reconstructivă» se modifică în «Chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă».

(3) Modificarea denumirii specialităţilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se aplică promoţiei 2013 şi ulterioare de medici confirmaţi rezidenţi în aceste specialităţi.

(4) Formarea în specialităţile prevăzute la alin. (1) şi (2) se face pe durata stabilită de Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală în vigoare la data confirmării în rezidenţiat.”

2. Articolul 7 se abrogă.

3. Articolul 8 se abrogă.

4. Articolul 9 se abrogă.

5. Articolul 10 se abrogă.

6. În anexă, la punctul I “Domeniul Medicină”, I.1 “Specialităţi clinice”, I.1.1 “Grupa specialităţilor medicale”, numărul curent 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“29.        Reabilitare medicală      4 ani”

7. În anexă, la punctul I “Domeniul Medicină”, I.1 “Specialităţi clinice”, I.1.2 “Grupa specialităţilor chirurgicale”, numărul curent 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“35.        Chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă         5 ani”

8. În anexă, la punctul I “Domeniul Medicină, I.1 “Specialităţi clinice”, I.1.2 “Grupa specialităţilor chirurgicale”, după numărul curent 40 se introduce un nou număr curent, numărul curent 401, cu următorul cuprins:

“401.     Ortopedie pediatrică     5 ani”

9. În anexă, la punctul I “Domeniul Medicină”, I.4 “Lista specialităţilor care asimilează specialităţi în care accesul la formare este sistat” se abrogă.

Art. II. -

Direcţia generală resurse umane şi certificare din cadrul Ministerului Sănătăţii va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Bucureşti, 14 martie 2013.

Nr. 360.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu