Ordinul MFP nr. 354/2013 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 152 din 21.03.2013 (M.Of. 152/2013).

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. I. –

Instrucţiunile de completare a numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.256 din 27 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Subpunctul 1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

” 1.1. Cod document fiscal – se completează în funcţie de tipul documentului, cu următoarele valori:

– 10 declaraţie fiscală sau decont, în funcţie de tipul documentului;

– 11 declaraţie privind impozitul pe profit, cod 101;

– 20 decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare stabilite de inspecţia fiscală;

– 21 decizie de plăţi anticipate;

– 22 proces-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii;

– 23 decizie de impunere pentru impozitul pe venitul global;

– 24 decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii;

– 25 decizie de impunere din oficiu;

– 26 decizie privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule;

– 30 înştiinţare de plată;

– 40 titlu executoriu;

– 50 înlesnire la plată;

– 60 poprire;

– 70 valorificare.”

2. Subpunctul 1.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

” 1.2. Cod obligaţie bugetară – se completează în conformitate cu nomenclatorul de obligaţii de plată prevăzut la pct. 6.

În cazul deciziilor de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală, a documentelor prin care au fost constatate amenzi de orice fel, potrivit legii (proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, ordonanţa procurorului, hotărâre judecătorească, precum şi alte documente), şi al deciziilor privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, codul obligaţiei bugetare se completează cu ajutorul programului de asistenţă selectând tipul de obligaţie fiscală pe care o alege contribuabilul sau poate fi solicitat de la organul fiscal.”

3. La subpunctul 1.3, liniuţa a doua se modifică şi va avea următorul cuprins:

” – 01 debit (obligaţiile stabilite prin declaraţiile fiscale, deconturi, procese-verbale de constatare a contravenţiilor, decizii de impunere, deciziile privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule etc., amendă);”.

4. Subpunctul 1.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

” 1.4. Perioada de raportare – se completează cu luna şi anul pentru care se face declaraţia: llaa. În cazul deciziilor de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală, al documentelor prin care au fost constatate amenzi de orice fel, potrivit legii (proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, ordonanţa procurorului, hotărâre judecătorească, precum şi alte documente), şi al deciziilor privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, se înscrie 0000.”

Cosultă textul integral al Ordinului AICI!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here