20 Februarie, 2018

Legislaţie: Ordinul nr. 35/2013 pentru aprobarea procedurilor privind soluţionarea/medierea neînţelegerilor la încheierea contractelor în domeniul energiei

Ordinul nr. 35/2013 pentru aprobarea procedurilor privind soluţionarea/medierea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul energiei, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 358 din 17.06.2013 (M.Of. 358/2013).

În vigoare de la 17.06.2013

În temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. k) şi art. 10 alin. (1) lit. ş) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aprobă Procedura privind soluţionarea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul energiei electrice şi termice produse în cogenerare de înaltă eficienţă, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se aprobă Procedura privind medierea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul gazelor naturale, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

energie
Sursa foto: Lege5.ro

Art. 2. -

Participanţii la piaţa de energie electrică şi termică produsă în cogenerare, precum şi la piaţa de gaze naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. -

Pentru asigurarea soluţionării neînţelegerilor la nivelul titularilor de licenţă, aceştia vor elabora proceduri proprii pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin, în termen de 45 de zile de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. -

(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2013.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2007 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a neînţelegerilor legate de încheierea contractelor dintre operatorii economici din sectorul energiei electrice, a contractelor de furnizare a energiei electrice şi a contractelor de racordare la reţea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 6 noiembrie 2007, Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 400/2005 pentru aprobarea Metodologiei privind medierea neînţelegerilor precontractuale în sectorul gazelor naturale – segmentul reglementat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 13 mai 2005, şi Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 461/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind medierea neînţelegerilor precontractuale în sectorul gazelor naturale – segmentul concurenţial, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 29 mai 2006.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

Bucureşti, 5 iunie 2013.

Nr. 35.

ANEXA Nr. 1

PROCEDURA

privind soluţionarea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul energiei electrice şi termice produse în cogenerare de înaltă eficienţă

ANEXA Nr. 2

PROCEDURA

privind medierea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul gazelor naturale

Ordinul nr. 35/2013 poate fi consultat integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat deIndaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu