Ordinul MMSC nr. 1239/2013 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 274 din 15.05.2013.

Luând în considerare Referatul Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 210/CAB din 8 mai 2013 privind aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional,

în temeiul art. 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice,

ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite prezentul ordin

Art. 1. –

Se aprobă Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. –

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 981/2012 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 din 14 martie 2012, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 3. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Bucureşti, 14 mai 2013.

Nr. 1.239. 

ghid1
Sursa foto: Lege5.ro

ANEXĂ

GHID DE FINANŢARE

a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale 

ARTICOLUL 1

Rolul Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

(1) Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale privind derularea Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, denumit în continuare program.

(2) Ghidul conţine dispoziţii privind:

a) sursa de finanţare, suma prevăzută şi durata de aplicare a programului;

b) cuantumul şi condiţiile de acordare a primei de casare;

c) categoriile de persoane eligibile şi criteriile de eligibilitate;

d) participarea persoanelor eligibile în cadrul programului.

ARTICOLUL 2

Definiţii şi acronime

(1) În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) aplicaţia PSIPAN – software administrat de către Autoritate, având rol de stocare şi verificare a informaţiilor privind proprietarii, autovehiculele uzate şi tichetele valorice utilizate în cadrul programului;

b) Autoritatea – Administraţia Fondului pentru Mediu;

c) autoturism – autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă M1, conceput şi construit pentru transportul de pasageri şi care are, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune;

d) autoutilitară uşoară – autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă N1, conceput şi construit pentru transportul de mărfuri, având o masă maximă ce nu depăşeşte 3,5 tone;

e) autospecială/autospecializată uşoară – autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă M1 ori N1, destinat transportului de pasageri sau de mărfuri şi care îndeplineşte o funcţie specifică ce necesită adaptări ale caroseriei şi/sau echipamente speciale, având o masă maximă ce nu depăşeşte 3,5 tone;

f) autovehicul nou – orice autoturism, autoutilitară uşoară sau autospecială/autospecializată uşoară care nu a fost înmatriculat/înmatriculată niciodată; autovehiculul nou achiziţionat prin program poate fi cu sistem de propulsie termic (motor cu ardere internă), hibrid (cu cel puţin două convertoare de energie diferite şi două sisteme diferite de stocare a energiei montate pe autovehicul pentru a-i asigura propulsia; autovehiculul electric hibrid este asimilat autovehiculului hibrid) şi electric (motor propulsat exclusiv cu energie electrică furnizată de baterii reîncărcabile; autovehiculul electric este clasificat ca vehicul cu emisii poluante zero);

g) autovehicul uzat – orice autoturism, autoutilitară uşoară sau autospecială/autospecializată uşoară înmatriculat/ înmatriculată în România, care conţine cumulativ componentele esenţiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, şasiu, precum şi echipamentele electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie) şi care are o vechime mai mare sau egală cu 10 ani de la anul fabricaţiei;[…]

Ghidul de finanţare poate fi consultat integral pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here