Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 6 din 8 ianuarie 2013 privind aprobarea criteriilor de eligibilitate ce trebuie îndeplinite de unităţile sanitare care desfăşoară activităţi de recrutare, testare şi donare de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiţi, publicat în Monitorul Oficial nr. 28 din 14 ianuarie 2013 (M.Of. 28/2013).

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Direcției de asistență medicală și politici publice nr. E.N. 186 din 8 ianuarie 2013,

ținând cont de prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 760/2009 privind înființarea Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice și pentru aprobarea înființării unei activități finanțate integral din venituri proprii, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. 1. –

Se aprobă criteriile de eligibilitate ce trebuie îndeplinite de unitățile sanitare care desfășoară activități de recrutare, testare și donare de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiți, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. –

În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin se vor desemna prin ordin al ministrului sănătății unitățile sanitare care desfășoară activități de recrutare, testare și donare de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiți, unități coordonate metodologic de Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice.

Art. 3. –

Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice și unitățile sanitare prevăzute la art. 2 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Bucureşti, 8 ianuarie 2013.

Nr. 6.

ANEXĂ

CRITERII DE ELIGIBILITATE 

ce trebuie îndeplinite de unitățile sanitare care desfășoară activități de recrutare, testare și donare de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiți

A. Criterii de eligibilitate pentru centrele donatorilor de celule stem hematopoietice

Centrele donatorilor de celule stem hematopoietice (CD) pot fi organizate în unități sanitare desemnate prin ordin al ministrului sănătății.

Organizarea și funcționarea CD se vor face în etape, la nivelul unităților sanitare care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru activitatea de recrutare coordonată de Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, denumit în continuare RNDVCSH.

I. Criterii generale

1. Unitatea sanitară desemnată trebuie să aibă spațiu adecvat pentru desfășurarea activității de recrutare, care să asigure următoarele zone:

a) zonă de primire/recepție pentru managementul activităților de recrutare unde potențialii donatori pot primi materiale informative și pot completa formularul de consimțământ și chestionarul de autoevaluare a stării de sănătate;

b) zonă de consiliere pentru consilierea donatorilor privind implicațiile pe care le are statutul de donator, asistarea donatorilor pentru completarea sau revizuirea chestionarului medical, informarea despre rezultatele testelor medicale și/sau examenului medical, precum și consilierea potențialilor donatori care nu sunt eligibili din motive medicale;

c) zonă medicală pentru recoltarea probelor de sânge și examen medical, după caz; zona medicală trebuie echipată cu un pat medical amplasat de preferință după un paravan și trebuie să asigure protecția și confortul donatorului.

2. CD trebuie să aibă personal medical instruit în domeniul donării de celule stem hematopoietice, care să asigure un program de lucru de minimum 3 ore/zi, în zilele lucrătoare.

3. CD trebuie să aibă un sistem de păstrare și arhivare a datelor în vederea asigurării trasabilitatii pentru donator și probele de sânge, inclusiv localizarea și identificarea informațiilor fără caracter personal relevante privind produsele și materialele care intră în contact cu probele de sânge recoltate și/sau testate la nivelul CD.

4. CD trebuie să aibă posibilitatea depozitării și arhivarii pe termen lung (30 de ani), în siguranță, a documentelor confidențiale care compun dosarul donatorului.

5. Centrele de transfuzie sanguină teritoriale (CTS) desemnate pentru organizarea activității de recrutare a donatorilor de celule stem hematopoietice trebuie să îndeplinească concomitent cu criteriile generale de participare și condiția de autosuficiență pentru prelevarea de sânge. În cazul recrutării donatorilor de celule stem hematopoietice din rândul donatorilor de sânge, înregistrarea datelor personale ale donatorilor și a testelor de laborator deja existente se va face conform procedurilor standard operaționale și formularelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății.

II. Cerințe de personal

6. Personalul medical trebuie să includă cel puțin un medic care să își asume responsabilitățile medicale legate de recrutarea și managementul potențialilor donatori voluntari.

7. Personalul CD trebuie să îndeplinească condițiile de calificare și experiență profesională prevăzute de actele normative în vigoare, precum și în procedurile elaborate de RNDVCSH.

8. CD trebuie să dețină documente privind numele, funcția, poziția și responsabilitățile tuturor angajaților implicați în desfășurarea activităților de recrutare a donatorilor neînrudiți de celule stem hematopoietice.

9. Personalul desemnat să contacteze și/sau să consilieze donatorii trebuie să aibă experiență în domeniul recrutării și în managementul potențialilor donatori (inclusiv informare, educație, consiliere, probleme de confidențialitate și screening medical) și cunoștințe adecvate privind responsabilitățile unui CD.

10. Tot personalul CD trebuie să participe anual la activități de instruire, organizate sau recunoscute de RNDVCSH, legate de recrutarea, prelevarea, testarea și donarea de celule stem hematopoietice în vederea transplantului de la donator neînrudit.

Consultă textul integral al Criteriilor de eligibilitate! Click aici!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here