Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1131/2013 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 17 noiembrie 2013, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 615 din 02.10.2013 (M.Of. nr. 615/2013).
În vigoare de la 02.10.2013
Nr. 1.131/5.173/2013
Ministerul Sănătăţii
Ministerul Educaţiei Naţionale
Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale resurse umane şi certificare din cadrul Ministerului Sănătăţii nr. E.N. 9.763/2013,
având în vedere prevederile art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii şi ministrul educaţiei naţionale emit următorul ordin:
Art. 1. Se aprobă Metodologia pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 17 noiembrie 2013, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. Direcţia generală resurse umane şi certificare, celelalte direcţii implicate din cadrul Ministerului Sănătăţii, ministerele cu reţea sanitară proprie şi universităţile de medicină şi farmacie din Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi, respectiv, Timişoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul sănătăţii,
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
p. Ministrul educaţiei naţionale,
Gigel Paraschiv

secretar de stat
Ministrul delegat pentru învăţământ superior,
cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,
Mihnea Cosmin Costoiu

ANEXĂ
Ordinul MS nr. 1131/2013 poate fi consultat integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here