Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1118/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 359/2013 privind aprobarea tarifelor pe cap de locuitor necesare stabilirii sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2013, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 604 din 27.09.2013 (M.Of. nr. 604/2013).
În vigoare de la 27.09.2013
Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 9.601/2013 al Compartimentului Medicină de urgenţă,
având în vedere prevederile art. 93 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. I. Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 359/2013 privind aprobarea tarifelor pe cap de locuitor necesare stabilirii sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 22 martie 2013, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II. Structurile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul sănătăţii,
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
Bucureşti, 24 septembrie 2013.
Nr. 1.118.
ANEXĂ
(Anexa la Ordinul nr. 359/2013)
Ordinul MS nr. 1118/2013 poate fi consultat integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here