Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1083/2013 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 596 din 24.09.2013 (M.Of. nr. 596/2013).
În vigoare de la 01.09.2013
Având în vedere Referatul de aprobare nr. E.N. 9.150 din 19 septembrie 2013 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 1.637 din 16 septembrie 2013 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
în temeiul prevederilor:
 art. 217 alin. (5) din titlul VIII „Asigurările sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârii Guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, cu modificările ulterioare;
 Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
Art. I. Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 şi 174 bis din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. În anexa 17 C, la secţiunea „Tarifele maximale pe zi de spitalizare, pe secţie/compartiment pentru spitalele de cronici şi de recuperare, precum şi pentru secţiile şi compartimentele de cronici/recuperare şi neonatologie – prematuri din alte spitale inclusiv pentru secţiile/compartimentele de îngrijiri paliative”, nota 2 va avea următorul cuprins:
NOTA 2: Pentru spitalele care nu au fost în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate în anul 2012, tariful maximal pe zi de spitalizare pentru anul 2013 este diminuat cu 20%. Diminuarea tarifului maximal pe zi de spitalizare pentru anul 2013 menţionată anterior nu se aplică în cazul spitalelor reînfiinţate dintre cele care au făcut obiectul Hotărârii Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional «Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice», cu modificările ulterioare.”
2. În anexa 17 C, la secţiunea „Tariful mediu pe caz – maximal pentru spitalele de acuţi non DRG, respectiv pentru secţiile/compartimentele de acuţi din spitalele de cronici şi de recuperare”, nota 2 va avea următorul cuprins:
NOTA 2: Pentru spitalele care nu au fost în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate în anul 2012, tariful mediu pe caz maximal pentru anul 2013 este diminuat cu 20%. Diminuarea tarifului mediu pe caz maximal pentru anul 2013 menţionată anterior nu se aplică în cazul spitalelor reînfiinţate dintre cele care au făcut obiectul Hotărârii Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional «Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice», cu modificările ulterioare.”
3. Anexa 35 C se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Ordinul MS nr. 1083/2013 poate fi consultat integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here