Ordinul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice nr. 2230/2013 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 611 din 01.10.2013 (M.Of. nr. 611/2013).
În vigoare de la 01.10.2013
Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 517/CAB din 30 septembrie 2013 pentru aprobarea unor derogări de la dispoziţiile Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional,
având în vedere prevederile art. 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite prezentul ordin.
Art. I. Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 15 mai 2013, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 8, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (61) şi (62), cu următorul cuprins:
(61) Prevederile alin. (6) se aplică beneficiarilor persoane fizice.

(62)
 Utilizarea tichetului de către beneficiarul persoană juridică se face până la data de 10 decembrie 2013 inclusiv.”
2. La articolul 8alineatele (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(7) Neutilizarea tichetului în termenul şi în condiţiile prevăzute la alin. (6) şi (62) atrage decăderea proprietarului din dreptul de a beneficia de prima de casare.

(8)
 Tichetul utilizat în termenul şi în condiţiile prevăzute la alin. (6) şi (62), precum şi documentele aferente nu pot face sub niciun motiv obiectul restituirii, proprietarul urmând să achiziţioneze autovehiculul nou de la producătorul validat la care a efectuat depunerea acestora şi care a eliberat nota de înscriere.”
3. La articolul 27alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(11) Ultima cerere de decontare se poate depune, cel mai târziu, la data de 13 decembrie 2013, iar decontarea se efectuează până la data de 31 decembrie 2013 inclusiv.”
4. La articolul 54alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(8) Termenul de valabilitate a notei de înscriere este de cel mult 90 de zile lucrătoare de la emitere, fără a se depăşi însă data de 10 decembrie 2013.”
Art. II. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,
Anne-Rose-Marie Jugănaru,
secretar de stat
Bucureşti, 1 octombrie 2013.
Nr. 2.230.
Ordinul MMSC nr. 2230/2013 poate fi consultat şi pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here