18 August, 2017

Legislaţie: Ordinul MMFPSPV nr. 3830/2013 privind aprobarea modelului de contract de finanţare de tip grant pentru POS DRU 2007-2013

Ordinul MMFPSPV nr. 3830/2012 privind aprobarea modelului de contract de finanţare de tip grant pentru Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013″, în vederea aplicării acestui model pentru contractele de grant ce urmează a fi semnate de organismele intermediare pentru Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 108 din 22.02.2013 (M.Of. 108/2013).

Intrat în vigoare la: 22 februarie 2013

Având în vedere:

• Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013″, aprobat prin Decizia (CE) nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007;

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

• Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă;

• Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare;

• Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

• Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013″;

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 31/2010 privind aprobarea Manualului de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2007-2013 în România;

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

• Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

• Hotărârea Guvernului nr. 11/2009*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare;

___________

*) Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 22 ianuarie 2013.

• celelalte reglementări comunitare şi naţionale aplicabile,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

Art. 1. –

Se aprobă modelul de contract de finanţare de tip grant pentru Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013″, în vederea aplicării acestui model pentru contractele de grant ce urmează a fi semnate de organismele intermediare pentru Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. –

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin Direcţia generală Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, precum şi organismele intermediare responsabile cu implementarea Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale

şi persoanelor vârstnice,

Maria Câmpeanu

Bucureşti, 28 decembrie 2012.

Nr. 3.830.

Accesează modelul Contractului de finanţare! Click AICI!

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu