Ordinul MFP nr. 501/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea și repartizarea/ retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale, publicat în Monitorul Oficial nr. 219 din 17 aprilie 2013 (M.Of. 219/2013).

În aplicarea prevederilor art. 49 alin. (1) și (11) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 51 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor art. 15 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013,

ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:

Art. 1. —

Începând cu data de 15 mai 2013, deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale se efectuează potrivit Normelor metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

norma
Sursa foto: Lege5.ro

Art. 2. —

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.819/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 24 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare acestuia.

Art. 3. —

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

București, 12 aprilie 2013.

Nr. 501. 

ANEXĂ

NORME   METODOLOGICE

privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale

Ordinul MFP nr. 501/2013 poate fi consultat integral pe  Lege5.ro – noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here